دانلود کتاب مدیریت پایدار در باغ های زیتون

بازدید: 1,257 بازدید
کتاب زیتون

کتاب زیتون

دانلود کتاب مدیریت پایدار در باغ های زیتون

در این کتاب مراحل اصلی پرورش زیتون با رویکرد ویژه به مدیریت پایدار محصول، مورد توجه قرار گرفته است. این مراحل اصلی، از زمان کاشت نهال تا جمع آوری محصول و تصفیه پسماندها به نحوی انجام میشوند که اثرات زیست محیطی آنها کاهش یابد و به طور ویژه، چنین فعالیتهای پایداری موجب کاهش انتشار گاز دی اکسید کربن به اتمسفر و تجمع کربن در زیست توده (بیوماس) گیاهی میگردند.

این اقدامات در طی پرورش زیتون، به عنوان ابزاری مؤثر برای کاهش تغییرات آب و هوایی محسوب میشود. اعتبار « اتخاذ چنین روشهای مفیدی در مدیریت باغهای زیتون میتواند به حساب » کربن ۸ افزوده شود. اعتبار کربن (که بر اساس دیاکسید کربن محاسبه میشود) را میتوان به شرکتهایی که موجب آلودگی زیست محیطی میشوند، فروخت. فصل آخر این کتاب شامل نحوه جمع آوری داده های مورد نیاز در خصوص برخی اقدامات مناسب پیشنهادی توسط پروژه لایف میباشد.

فهرست مطالب:

مقدمه

فصل اول : کاشت

عوامل آب و هوایی
عوامل مرتبط با خاک
عوارض زمین
انتخاب رقم
انتخاب نوع نهال
تراکم کاشت
جنبه های اجتماعی اقتصادی
آماده سازی خاک
عملیات کاشت
عملیات پس از کاشت

فصل دوم : مدیریت خاک

خاک ورزی
پوشش سبز
پوشش سبز موقتی پاییزه زمستانه

فصل سوم : تغذیه

نوع تغذیه
عناصر مغذی
پخش کودها
ماده آلی
کودآبیاری
محلولپاشی
تغذیه به روش تلفیقی
۱تغذیه به روش بیولوژیکی

فصل چهارم : مبارزه با آفات و بیماریها

مگس میوه زیتون
بید زیتون
آفات درجه دوم زیتون
بیماریهای اصلی درخت زیتون

فصل پنجم : آبیاری

زمان آبیاری
کم آبیاری تنظیم شده
روشهای آبیاری و انواع سیستمهای آبیاری
کیفیت آب آبیاری

فصل ششم : هرس

هرس درختان درحال رشد
هرس برای تولید میوه
دانش لازم برای انجام هرس صحیح

فصل هفتم : برداشت

رسیدگی میوه زیتون
رسیدگی میوه و کیفیت روغن زیتون
شاخص رنگ
نیروی جداسازی میوه
ریزش میوه
سختی گوشت میوه
مقدار روغن میوه
سیستمهای برداشت

فصل هشتم : روغنکشی

ماشین هسته گیر زیتون
تصحیح ضریب توان
سیستم فتوولتائیک

فصل نهم : فرآوردههای جانبی زنجیره روغنکشی زیتون

تأثیر تغذیه ای
پساب روغنکشی
تفاله زیتون

فصل دهم : راهنمای جمع آوری داده ها جهت اخذ گواهینامه اعتبار کربن در باغهای زیتون

کاهش مصرف کودها
مدیریت بقایای هرس
ایجاد پوشش سبز
خاک ورزی حفاظتی

منابع

مترجمین:
دکتر مهدی طاهری: دانشیار مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
مهندس فرهاد نیّری: کارشناس ارشد فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه
مهندس فهیمه بهادیوند چگینی: کارشناس ارشد بیماری شناسی گیاهی
مهندس امیر رضایی: کارشناس ارشد فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه

نام کتاب : مدیریت پایدار در باغ های زیتون
نوع فایل : PDF
حجم فایل : ۷.۵MB
تعداد صفحات : ۲۱۹

کتاب زیتون

دسته بندی مقالات علمی آموزش آموزش باغداران استانداردهای زیتون دسته بندی اصلی مبارزه با آفات
اشتراک گذاری
نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت