مقاله اثرات آنتی اکسیدانی و تعدیل کنندگی ایمنی عصاره برگ زیتون بر میزان سرمی سایتوکاین های مرتبط با سلول های Th17

بازدید: 677 بازدید
زیتون

عنوان مقاله: اثرات آنتی اکسیدانی و تعدیل کنندگی ایمنی عصاره برگ زیتون بر میزان سرمی سایتوکاین های مرتبط با سلول های Th17

نویسندگان: شاکرمی زینب, دلیرژ نوروز, شیخیان علی, چهاری کبری, علیرضایی مسعود*

آدرس: * خرم آباد، دانشگاه لرستان، دانشکده دامپزشکی، بخش بیوشیمی

چکیده:
مقدمه: زیتون دارای اثر محافظتی اثبات شده در برابر بیماری های التهابی مزمن است، اما هنوز مشخص نیست که این خصوصیت زیتون ناشی از اثر آنتی اکسیدانی یا توانایی آن در تعدیل سیستم ایمنی است. هدف از این مطالعه، بررسی توانایی عصاره برگ زیتون بر سطح سرمی تعدادی از سایتوکاین های مرتبط با سلول های Th17 (به عنوان میانجی های مهم التهابی) و نیز اثر آنتی اکسیدانی آن بر برخی از متغیرهای مربوطه در مغز موش صحرایی بود.
مواد و روش ها: تعداد ۴۰ راس موش صحرایی نر به پنج گروه مساوی تقسیم شدند. به گروه اول شبه دارو، به گروه دوم ویتامین C با دوز ۱۰ mg/kg و به سایر گروه ها عصاره برگ زیتون حاوی اولئوروپئین با دوزهای ۵، ۱۰ و ۱۵ (mg/kg) به مدت ده روز به صورت دهانی به وسیله گاواژ تجویز شد. در پایان دوره، خونگیری از قلب حیوانات انجام شد و میزان اینترلوکین های ۱۷، ۲۳ و TGFb در سرم آن ها به روش الایزا اندازه گیری شد. فعالیت آنزیم های گلوتاتیون پراکسیداز (GPX)، سوپراکسید دیسموتاز (SOD)، کاتالاز (CAT) و غلظت مواد واکنش دهنده با اسید تیوباربیتوریک (به عنوان شاخص پراکسیداسیون لیپید یا TBARS) در نیم کره راست مغز ارزیابی شد.
یافته ها: میزان TBARS در گروه کنترل نسبت به گروه های دیگر افزایش معنی داری را نشان داد (P<0.05). فعالیت آنزیم های GPX و SOD در گروهی که اولئوروپئین با دوز ۱۵ mg/kg به آن ها تجویز شده بود نسبت به گروه کنترل و آن هایی که اولئوروپئین را با دوز کمتر دریافت کرده بودند افزایش آماری معنی داری را نشان داد (P<0.05). اگرچه در میزان IL-17 و IL-23 تفاوت آماری معنی داری بین گروه ها وجود نداشت، ولی TGFb در گروه هایی که دوزهای مختلف اولئوروپئین را دریافت کرده بودند نسبت به گروه کنترل کاهش معنی داری را نشان داد (P<0.0.05).
بحث و نتیجه گیری: عصاره برگ زیتون حاوی اولئوروپئین، دارای اثرات آنتی اکسیدانی معنی داری بر شاخص های اکسیداتیو در مغز موش صحرایی بود، ولی اثر قابل توجهی بر میزان سایتوکاین های مرتبط با سلول های IL17 (بجز TGFb) نداشت، بنابراین اثر محافظتی آن در برابر بیماری های التهابی احتمالا ناشی از خواص آنتی اکسیدانی آن است نه تعدیل سایتوکاین های مرتبط با سلول های Th17.

 

مقاله زیتون

دسته بندی آموزش خواص زیتون مقالات علمی
اشتراک گذاری
نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت