مقاله اثرات سطوح مختلف جایگزینی جو با تفاله زیتون در پرواربندی بره های دالاق

بازدید: 747 بازدید
زیتون

عنوان مقاله: اثرات سطوح مختلف جایگزینی جو با تفاله زیتون در پرواربندی بره های دالاق

نویسندگان: صمدی فیروز*

آدرس: * گروه علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:
در این پژوهش، امکان جایگزینی دانه جو با تفاله خام زیتون در جیره بره های پرواری دالاق بررسی شد. تعداد ۲۸ بره نر با میانگین وزن اولیه ۱/۱±۳۰ کیلوگرم در ۴ گروه ۷ تایی و در قالب یک طرح کاملا تصادفی انتخاب شدند. بره ها با ۴ جیره غذایی متفاوت و به مدت ۹۳ روز تغذیه شدند. گروه شاهد با یک کنسانتره معمولی تغذیه، ولی برای گروه های دوم، سوم و چهارم به ترتیب مقدار ۳۳، ۶۶ و ۱۰۰ درصد تفاله زیتون جایگزین جو شد. جیره ها از نظر محتوی مواد مغذی برابر بودند. در پایان دوره پروار، ۵ راس از هر تیمار جهت بررسی برخی از خصوصیات لاشه، کشتار شدند. میانگین وزن پایانی بره ها، ماده خشک مصرفی، افزایش وزن روزانه، ضریب تبدیل خوراک، وزن لاشه گرم و سرد در بین گروه های آزمایشی تفاوت معنی داری نشان دادند (P<0.05). مقادیر بالای تفاله زیتون (۱۰۰ درصد جایگزینی) سبب کاهش (P<0.05) ماده خشک مصرفی و کاهش ضریب تبدیل خوراک شده که این خود باعث کاهش افزایش وزن روزانه، کاهش وزن پایان دوره و کاهش وزن لاشه شد. سطوح میانی تفاله زیتون (۳۳ و ۶۶ درصد جایگزینی) در مقایسه با گروه شاهد به طور معنی داری سبب افزایش (P<0.05) ضریب تبدیل خوراک و افزایش وزن روزانه شدند. درصد لاشه های گرم و سرد، وزن سر دست، وزن دنبه و درصد دنبه در بین گروه های آزمایشی تفاوت آماری نداشت. هزینه تولید هر کیلوگرم خوراک بر اساس ماده خشک برای جیره های ۱ الی ۴ به ترتیب ۱۰۱۰، ۹۶۲، ۹۰۵ و ۸۵۹ ریال برآورد شد. همچنین هزینه خوراک برای تولید هر کیلوگرم لاشه با توجه به افزایش وزن زنده و بازدهی لاشه برای جیره های ۱ تا ۴ به ترتیب ۲۰۸۰۴، ۱۵۱۸۲، ۱۵۱۲۷ و ۲۰۸۴۰ ریال تعیین شد. نتایج این مطالعه نشان داد که با افزایش بازدهی خوراک، بهبود افزایش وزن روزانه و وزن لاشه و نیز کاهش هزینه تولید، استفاده از تفاله زیتون در جیره بره های پرواری تا سطح ۶۶ درصد امکان پذیر است.

 

مقاله زیتون

دسته بندی آموزش مقالات علمی
اشتراک گذاری
نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت