مقاله اثر تزریق داخل بطنی مغزی عصاره برگ زیتون برتشنجات ناشی از پنتیلن تترازول در موش صحرایی نر

بازدید: 703 بازدید
زیتون

عنوان مقاله: اثر تزریق داخل بطنی مغزی عصاره برگ زیتون برتشنجات ناشی از پنتیلن تترازول در موش صحرایی نر

نویسندگان: زنده دل مرتضی*, کرامتی کیوان, گراوند صدیقه

آدرس: * بخش فیزیولوژی، گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران

چکیده:
مقدمه: برگ زیتون دارای ترکیبات ضدالتهابی و مهار کننده سیکلواکسیژناز دو است. با توجه به نقش آنزیم سیکلواکسیژناز در صرع، پژوهش حاضر به منظور ارزیابی علمی و آزمایشگاهی اثر این عصاره بر تشنجات ناشی از پنتیلن تترازول به انجام رسیده است.
روش ها: در این تحقیق موش های صحرایی نر نژاد ویستار (۲۰۰±۲۰g) قبل از تجویز داخل صفاقی پنتیلن تترازول (۸۰mg/kg) (PTZ) برای القا تشنج، تحت تزریق داخل بطنی مغزی سالین یا عصاره اتانولی ۸۰ درصد برگ زیتون (۱۲۵µg، ۲۵۰µg، ۵۰۰µg) (هر یک به حجم یک میکرولیتر) قرار گرفتند. سپس امتیاز تشنجی (seizure score) و زمان بروز هر یک از مراحل تشنج در مدت زمان ۲۰ دقیقه پس از تجویز PTZ ثبت گردید. یافته های حاصل از اندازه گیری مذکور با استفاده از آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون ناپارامتری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد تزریق عصاره برگ زیتون با دوزهای ۱۲۵، ۲۵۰ و ۵۰۰ میکروگرم اثری بر زمان شروع مراحل یک، دو و سه تشنج القاء شده توسط PTZ ندارد(P>0.05) . در حالیکه دوزهای ۱۲۵، ۲۵۰ و ۵۰۰ میکروگرم زمان لازم برای شروع مراحل چهار و پنج تشنج القاء شده توسط PTZ را در مقایسه با گروه کنترل به طور معنی دار و وابسته به دوز کاهش دادند(P<0.05) . بعبارت دیگر عصاره برگ زیتون زمان شروع تشنج های جنرالیزه (تونیک- کلونیک) را کاهش داد اما اثری بر زمان شروع تشنج های سطحی نداشت. همچنین گروههای دریافت کننده دوزهای ۱۲۵، ۲۵۰ و ۵۰۰ میکروگرم اثری بر امتیاز تشنجی (seizure score) نداشتند.
نتیجه گیری: بر اساس نتایج حاصل، عصاره برگ زیتون دارای خاصیت تشنج زایی است که این اثر بصورت وابسته به دوز و زمان می باشد.

 

 

مقاله زیتون

دسته بندی آموزش مقالات علمی
اشتراک گذاری
نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت