مقاله اثر تزریق عصاره برگ زیتون به تخم مرغ بر عملکرد جوجه های گوشتی

بازدید: 686 بازدید
زیتون

عنوان مقاله: اثر تزریق عصاره برگ زیتون به تخم مرغ بر عملکرد جوجه های گوشتی

نویسندگان: کشاورز معتمدی مریم, محمدی مهرداد*, متقی طلب مجید

آدرس: * دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان

چکیده:
در این تحقیق اثر تزریق عصاره برگ زیتون در تخم مرغ مادر گوشتی به عنوان یک آنتی بیوتیک محرک رشد روی درصد جوجه درآوری، وزن جوجه یک روزه، افزایش وزن جوجه های تولیدی در دوره های آغازین، پایانی و کل دوره، ضریب تبدیل غذایی، میزان خوراک مصرفی، میزان تلفات و کیفیت لاشه مورد بررسی قرار گرفت. ۳۲۰ عدد تخم مرغ به ۴ تیمار به طور تصادفی تقسیم شدند و در روز ۱۸ جوجه کشی تزریق انجام گرفت. تیمارها عبارت بودند از: ۱- گروه شاهد (Con) بدون تزریق ۲- تزریق ۱ میلی لیتر آب مقطر استریل داخل کیسه هوا (DW) 3- تزریق ۱ میلی لیتر عصاره برگ زیتون حاوی ۰.۷۵ درصد الوروپین (OL0.75) در کیسه هوا ۴- تزریق ۰.۸ میلی لیتر عصاره برگ زیتون حاوی ۰.۹ درصد الوروپین (OL0.9) در کیسه هوا. تزریق عصاره برگ زیتون روی نرخ جوجه درآوری و وزن جوجه های یکروزه تاثیر معنی داری نداشت. در تیمار OL0.9 در دوره دوم پرورش (۶-۳ هفتگی) و کل دوره، میانگین افزایش وزن بطور معنی داری کاهش نشان داد (P<0.05). میزان خوراک مصرفی تحت تاثیر تزریق قرار نگرفت. بالاترین ضریب تبدیل (پایین ترین راندمان) در دوره دوم و کل دوره پرورش متعلق به تیمار OL0.9 بود و اختلاف معنی داری با سایر تیمارها داشت (P<0.05). میزان تلفات در تیمارها در طول دوره پرورش معنی دار نبود. وزن مرغ پرکنده در تیمار OL0.9 از سایر تیمارها کمتر بود و وزن بورس در تیمارهای OL0.9 و OL0.75 به طور معنی داری از سایر تیمارها کمتر بود (P<0.05). اثر تیمارها در دیگر خصوصیات تفکیک لاشه معنی دار نبود. بر اساس نتایج این تحقیق با توجه به اینکه در میزان جوجه درآوری تاثیر سویی مشاهده نشد استفاده از دزهای پایین عصاره برگ زیتون امکان پذیر است، اما در این زمینه به تحقیقات بیشتری نیاز است.

 

مقاله زیتون

دسته بندی آموزش خواص زیتون مقالات علمی
اشتراک گذاری
نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت