مقاله اثر تنش سدیم کلرید بر شاخص های رشد و میزان عناصر پنج رقم زیتون

بازدید: 837 بازدید
مقاله زیتون
عنوان مقاله:  اثر تنش سدیم کلرید بر شاخص های رشد و میزان عناصر پنج رقم زیتون
نویسندگان:  رضایی مهدی*, لسانی حسین, بابالار مصباح, طلایی علیرضا
 * پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران
چکیده:

شوری یکی از عوامل مهم محدود کننده گسترش سطح زیر کشت زیتون در مناطق گرم و خشک ایران است. به منظور بررسی اثر تنش شوری ناشی از کلرید سدیم بر شاخص های رشد و روند تغییرات عناصر در اندام های مختلف گیاه زیتون پژوهشی به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار انجام شد. فاکتور اصلی شوری در چهار سطح ۱۰۰, ۵۰, ۲۵, ۰ میلی مول کلرید سدیم و فاکتور فرعی پنج رقم زیتون (دزفولی، کنسروالیا، فیشمی، زرد، مانزانیلا) بودند. نهالهای ریشه دار شده در مخلوط پرلیت : ماسه (نسبت۱:۱) در گلدانهای ۲۰ لیتری کشت گردید و با محلول نصف غلظت کوئیک و همکاران تغذیه شد. تیمار شوری همراه با محلول غذایی به مدت ۵ ماه اعمال گردید. نتایج نشان داد که شوری در ۵۰ میلی مول کلرید سدیم در ماه پنجم پس از تیمار باعث کاهش رشد رویشی شده و این کاهش رشد در قسمتهای هوایی بیشتر از ریشه بود. غلظت کاتیونهای K+,Ca۲+,Mg۲+ کاهش یافته و این کاهش در قسمتهای ریشه بیشتر از سایر اندام ها مشخص بود. شوری اثر معنی داری بر میزان N و P نداشت. میزان یونهای سدیم و کلر در ریشه افزایش یافت و از ورود آنها به اندام هوایی جلوگیری گردید و میزان عدم انتقال این عناصر به بخش هوایی بستگی به رقم داشت. در بین ارقام مورد بررسی بر اساس صفات مطالعه شده ، به ترتیب ارقام دزفولی و کنسروالیا مقاوم تر و رقم مانزنیلا حساس تر به شوری ناشی از کلرید سدیم ارزیابی گردید.

کلید واژه: زیتون، شاخص های رشد، شوری، میزان عناصر، کلرید سدیم
  مقاله زیتون
دسته بندی آموزش مقالات علمی
اشتراک گذاری
نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت