مقاله اثر تنش فشردگی و رطوبت خاک بر رشد و ریشه دوانی نهال زیتون در گلخانه

بازدید: 726 بازدید
زیتون

عنوان مقاله: اثر تنش فشردگی و رطوبت خاک بر رشد و ریشه دوانی نهال زیتون در گلخانه

نویسندگان: سردابی حسین*

آدرس: * موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع

چکیده:
هدف از انجام آزمایش بررسی اثرات تنشهای فشردگی و رطوبت خاک بر رشد و ریشه دوانی نهالهای زیتون می باشد. آزمایش در شرایط محیطی گلخانه ای و گلدانی و در قالب روش آماری فاکتوریل و در طرح پایه کاملا تصادفی و در سه تکرار به اجرا درآمد که تیمارها شامل دو سطح فشردگی خاک (وزن مخصوص ظاهری ۱.۳ و ۱.۶ گرم بر سانتیمتر مکعب) و دو دور آبیاری (سه و شش روزه) بودند. از نهالهای بذری رقم زرد زیتون و خاک لوم شنی رسی برای اجرای آزمایش استفاده شد. در پایان آزمایش صفات کمی نهالها شامل زنده مانی، طول با ارتفاع نهال، وزن خشک اندام هوایی و ریشه، و طول کلی سیستم ریشه اندازه گیری شدند. تجزیه و تحلیل داده ها توسط روشهای آماری تجزیه واریانس و آزمون معنی دار بودن تفاوت میانگینها و بکارگیری نرم افزار SPSS9 انجام شد. داده ها نشان می دهند که تیمارهای آبیاری اثر معنی داری بر صفات کمی نهالها نداشتند و تنها فشردگی خاک دارای اثر معنی دار بود. فشردگی خاک بر خلاف نتایج اعلام شده توسط سایر محققان، نه تنها اثر منفی نداشت، بلکه موجب افزایش معنی دار وزن خشک و طول کلی ریشه ها شد.

 

مقاله زیتون

دسته بندی آموزش مقالات علمی
اشتراک گذاری
نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت