مقاله اثر تنش فشردگی و رطوبت خاک بر رشد و ریشه دوانی نهال زیتون در گلخانه

بازدید: 879 بازدید
مقاله زیتون
عنوان مقاله:  اثر تنش فشردگی و رطوبت خاک بر رشد و ریشه دوانی نهال زیتون در گلخانه
نویسندگان:  سردابی حسین*
 * موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع
چکیده:

هدف از انجام آزمایش بررسی اثرات تنشهای فشردگی و رطوبت خاک بر رشد و ریشه دوانی نهالهای زیتون می باشد. آزمایش در شرایط محیطی گلخانه ای و گلدانی و در قالب روش آماری فاکتوریل و در طرح پایه کاملا تصادفی و در سه تکرار به اجرا درآمد که تیمارها شامل دو سطح فشردگی خاک (وزن مخصوص ظاهری ۱.۳ و ۱.۶ گرم بر سانتیمتر مکعب) و دو دور آبیاری (سه و شش روزه) بودند. از نهالهای بذری رقم زرد زیتون و خاک لوم شنی رسی برای اجرای آزمایش استفاده شد. در پایان آزمایش صفات کمی نهالها شامل زنده مانی، طول با ارتفاع نهال، وزن خشک اندام هوایی و ریشه، و طول کلی سیستم ریشه اندازه گیری شدند. تجزیه و تحلیل داده ها توسط روشهای آماری تجزیه واریانس و آزمون معنی دار بودن تفاوت میانگینها و بکارگیری نرم افزار SPSS9 انجام شد. داده ها نشان می دهند که تیمارهای آبیاری اثر معنی داری بر صفات کمی نهالها نداشتند و تنها فشردگی خاک دارای اثر معنی دار بود. فشردگی خاک بر خلاف نتایج اعلام شده توسط سایر محققان، نه تنها اثر منفی نداشت، بلکه موجب افزایش معنی دار وزن خشک و طول کلی ریشه ها شد.

کلید واژه: اندام هوایی، تنش رطوبت، خاک، رشد، ریشه، زنده مانی، زیتون، فشردگی
  مقاله زیتون
دسته بندی آموزش مقالات علمی
اشتراک گذاری
نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت