مقاله اثر روغن زیتون بر استریای بارداری

بازدید: 848 بازدید
زیتون

عنوان مقاله:  اثر روغن زیتون بر استریای بارداری

نویسندگان:  تعاونی سیمین, سلطانی پور فرزانه*, حقانی حمید, انصارین حبیب, خیرخواه معصومه

* کرج، دانشکده علوم پزشکی کرج، مرکز بهداشت شماره ۲

چکیده:زمینه و هدف: استریای بارداری یکی از تغییرات فیزیولوژیک پوستی دوران بارداری است که از شیوع بالایی برخوردار می باشد. این مطالعه به منظور تعیین اثر روغن زیتون بر استریای بارداری انجام شد.
روش بررسی: این کارآزمایی بالینی روی ۱۰۰ زن نخست زای ۳۰-۲۰ ساله، با سن بارداری ۲۰-۱۸ هفته و دارای نمایه توده بدنی ۱۸.۵-۲۵ مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی شهر تهران طی سال ۱۳۸۸ انجام شد. زنان باردار به صورت تصادفی در دو گروه۵۰ تایی مداخله و کنترل قرار گرفتند. گروه مداخله مقدار یک سی سی روغن زیتون را به میزان دو بار در روز از هفته ۲۰-۱۸ بارداری به صورت موضعی روی پوست شکم تا زمان زایمان استفاده نمودند و گروه کنترل از هیچ ماده ای استفاده نکردند.

اطلاعات در هفته ۴۰-۳۷ بارداری، توسط پژوهشگر با استفاده از پرسشنامه به روش مصاحبه و مشاهده جمع آوری گردید. سپس داده ها با استفاده از آمار توصیفی و آزمون کای اسکوئر تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها: میزان استریای خفیف در گروه مداخله و کنترل به ترتیب ۳۲ درصد و ۲۲ درصد تعیین شد. میزان استریای شدید در گروه مداخله ۶ درصد و در گروه کنترل ۱۴ درصد تعیین گردید؛ اما این اختلاف از نظر آماری معنی دار نبود.
نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که روغن زیتون اثری بر کاهش بروز و شدت استریای بارداری ندارد.

کلید واژه: استریای بارداری، روغن زیتون، کارآزمایی بالینی

دسته بندی آموزش مقالات علمی
اشتراک گذاری
نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت