مقاله اثر رژیم غذایی حاوی روغن زیتون بر یادگیری فضایی موش های صحرایی نر پیر

بازدید: 706 بازدید
زیتون

عنوان مقاله: اثر رژیم غذایی حاوی روغن زیتون بر یادگیری فضایی موش های صحرایی نر پیر

نویسندگان: شفاهی منیره*

آدرس: * دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آزادشهر، گروه علوم پایه

چکیده:
سابقه و هدف: از آن جایی که موضوع یادگیری و حافظه یک مساله مهم در پیشبرد و توسعه علوم و فنون و حرفه های مختلف محسوب می گردد، یافتن راه های احتمالی برای تقویت یادگیری و حافظه موضوع تحقیق بسیاری از پژوهش گران می باشد. با در نظر گرفتن تاثیر روغن زیتون در کاهش میزان تری گلیسرید و با وجود میزان بالای اسیدهای چرب غیر اشباع و ویتامین A و E موجود در این روغن گیاهی، در این تحقیق اثر روغن زیتون بر یادگیری فضایی موش های سفید آزمایشگاهی پیر بررسی شد.
روش بررسی: در این تحقیق تجربی، موش های مورد آزمایش به گروه های دو، سه و چهار هفته و گروه شاهد تقسیم شدند. گروه شاهد از رژیم غذایی معمولی و گروه های دو، سه و چهار هفته ای در مدت مورد نظر از رژیم غذایی حاوی روغن زیتون ۱۰ درصد استفاده کردند. تعداد ۸ سر موش برای هر گروه آزمایشی انتخاب شدند. اثر روغن زیتون بر یادگیری فضایی موش های سفید آزمایشگاهی پیر با استفاده از ماز T شکل بررسی شد.
یافته ها: مصرف رژیم غذایی حاوی روغن زیتون ۱۰% به مدت دو و سه هفته تاثیر معنی داری روی برخی کمیت های اندازه گیری شده مرتبط با یادگیری فضایی نداشت، هر چند که میانگین تاخیرها طی روزهای یادگیری و طی تست خاموشی به طور معنی داری (P<0.05) کاهش یافت. در حالی که در گروه های چهار هفته ای به طور معنی داری یادگیری فضایی افزایش یافت (P<0.001).
نتیجه گیری: به نظر می رسد که اسیدهای چرب غیراشباع و ویتامین A و E موجود در روغن زیتون احتمالا با کاهش کلسترول باعث افزایش یادگیری می شوند.

 

مقاله زیتون

دسته بندی آموزش مقالات علمی
اشتراک گذاری
نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت