مقاله اثر سایکوسل بر رشد و رنگیزه های فتوسنتزی دو رقم زیتون تحت دورهای مختلف آبیاری

بازدید: 429 بازدید
زیتون

عنوان مقاله: اثر سایکوسل بر رشد و رنگیزه های فتوسنتزی دو رقم زیتون تحت دورهای مختلف آبیاری

نویسندگان: اکبری وحید, جلیلی مرندی رسول*

آدرس: * گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه

چکیده:
یکی از مشکلات مهم در مناطق خشک کمبود آب است. به منظور بررسی اثر سایکوسل بر جنبه های مختلف رشد دو رقم زیتون (ماری و میشن) در شرایط تنش خشکی، آزمایش گلخانه ای با سه فاکتور شامل سه سطح سایکوسل (صفر، ۵۰۰ و ۱۰۰۰ میلی گرم در لیتر)، سه سطح تنش خشکی (آبیاری نهال ها با فواصل ۵، ۱۰ و ۱۵ روز یکبار) و دو رقم زیتون (ماری و میشن) به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار و در مدت چهار ماه انجام شد. نتایج نشان داد که تیمارهای سایکوسل موجب کاهش ارتفاع نهال، افزایش طول ریشه و تعداد شاخه های جانبی در مقایسه با شاهد شده اما تاثیر معنی داری بر قطر ساقه، تعداد برگ، طول شاخه های جانبی، وزن تر ساقه و ریشه، کلروفیل b و محتوای کاروتنوئید نداشتند. تیمار غلظت بالای سایکوسل (۱۰۰۰ میلی گرم در لیتر) موجب افزایش وزن تر برگ و کلروفیل a نسبت به شاهد شد. همچنین نتایج نشان داد که افزایش سطوح خشکی موجب کاهش ارتفاع نهال، قطر ساقه، تعداد برگ، تعداد و طول شاخه های جانبی، طول ریشه، وزن تر برگ، وزن تر ساقه و ریشه، افزایش کلروفیل a، کلروفیل b و محتوای کاروتنوئید در هر دو رقم شد. از نظر صفات مورد مطالعه، رقم میشن نسبت به رقم ماری مقاومت بیشتری به خشکی نشان داد. به طور کلی نتایج نشان داد که استفاده از سایکوسل می تواند برخی از اثرات منفی ناشی از تنش خشکی در ارقام زیتون ماری و میشن را تعدیل کند.

 

مقاله زیتون

دسته بندی مقالات علمی آموزش
اشتراک گذاری
نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت