مقاله اثر شاخص رسیدگی بر کیفیت میوه و روغن سه رقم زیتون منطقه رودبار

بازدید: 733 بازدید
زیتون

عنوان مقاله: اثر شاخص رسیدگی بر کیفیت میوه و روغن سه رقم زیتون منطقه رودبار

نویسندگان: قاسم نژاد محمود, میغانی حسین*, افتخاری حسین

آدرس: * گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه جیرفت، جیرفت، ایران

چکیده: به منظور بررسی اثر شاخص رسیدگی میوه بر خصوصیات کیفی روغن سه رقم زیتون ’ زرد‘ ، ’ روغنی-محلی‘ و ’ آربیکین‘ شهرستان رودبار استان گیلان، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در سال ۱۳۹۳ اجرا شد. میوه های هر رقم در شاخص های رسیدگی ۵/۳، چهار و پنج برداشت و پس از استخراج روغن، خصوصیات کیفی و بیوشیمیایی آن مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که میزان ماده خشک، ارزش پراکسید، اسیدیته آزاد، ضریب خاموشی در دو طول موج ۲۳۲ و ۲۷۰ نانومتر با افزایش شاخص رسیدگی میوه به طور معناداری افزایش یافت. درحالی که میزان فنل و فلاونوئید کل، رنگیزه های کلروفیل و کاروتنوئید و فعالیت آنتی اکسیدانی روغن با افزایش رسیدگی میوه به طور معناداری کاهش یافت. همچنین بین ارقام مختلف زیتون از لحاظ تمامی صفات مورد مطالعه تفاوت معناداری وجود داشت. در زیتون رقم ’ روغنی-محلی‘ میزان فنل کل در شاخص های رسیدگی ۵/۳، چهار و پنج به ترتیب با میانگین ۲۷/۹۴۱، ۷۴/۶۵۷ و ۳۲/۳۱۰ میلی گرم در کیلوگرم روغن بیش تر از سایر ارقام بود. اما ارزش پراکسید بعنوان یک صفت نامطلوب در روغن زیتون نیز در رقم ’ روغنی-محلی‘ بالاتر بود. میزان فعالیت آنتی اکسیدانی در شاخص رسیدگی ۵/۳ و چهار بین ارقام زیتون متفاوت بود اما در شاخص رسیدگی پنج تفاوت معناداری مشاهده نشد. در مجموع، نتایج نشان داد که افزایش شاخص رسیدگی میوه با کاهش ترکیبات آنتی اکسیدانی و حساسیت روغن زیتون به فرآیند اکسیداسیون همراه است. بنابراین روغن به دست آمده از میوه های با شاخص رسیدگی ۵/۳ پایداری و ماندگاری بیش تری دارند.

 

مقاله زیتون

دسته بندی آموزش مقالات علمی
اشتراک گذاری
نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت