مقاله اثر عصاره آبی- الکلی برگ زیتون گرمسیری بر عروق رت های دیابتی

بازدید: 695 بازدید
زیتون

عنوان مقاله: اثر عصاره آبی- الکلی برگ زیتون گرمسیری (Psidium guava Extract) بر عروق رت های دیابتی

نویسندگان: زاهری حبیب, سلطانی نپتون*, خوارزمی فاطمه, منصوری بحرانی عبدالحسن, کشاورز منصور, کمالی نژاد محمد

آدرس: * بندرعباس، بلوار شهید ناصر، جنب بیمارستان شریعتی، دانشکده پزشکی، گروه فیزیولوژی

چکیده:
مقدمه: یکی از علل افزایش فشار خون در بیماران دیابتی، افزایش حساسیت عروق دیابتی به کاته کول آمین ها و هورمون های در گردش خون است. در این پژوهش تاثیر عصاره آبی- الکلی برگ زیتون گرمسیری بر این عامل مورد بررسی قرار گرفت.
روش ها: تعداد ۱۸ راس رت نر نژاد ویستار با محدوده وزنی ۱۸۰-۲۵۰ گرم استفاده شد. حیوانات به سه گروه تقسیم شدند و دو گروه از آنها با تجویز داخل صفاقی ۶۰ mg/kg استرپتوزوتوسین (STZ)دیابتی شدند. یک گروه از حیوانات دیابتی ۱۰ روز پس از القای دیابت به مدت دو ماه از آب آشامیدنی حاوی ۱ گرم بر لیتر از عصاره آبی- الکلی برگ زیتون گرمسیری استفاده نمودند و گروه دیابتی دوم و سالم از آب آشامیدنی معمولی استفاده کردند. پس از دو ماه حیوانات با کتامین بیهوش شده و ابتدا از آنها خون گیری جهت اندازه گیری کلسیم و منیزیم به عمل آمد و بستر مزانتر ایزوله و در حمام بافتی مناسب تحت پرفیوژن قرار گرفت و فشار پرفیوژن ثبت و پاسخ دهی آن به فنیل افرین مورد بررسی قرار گرفت.
یافته ها: پاسخ عروق به فنیل افرین در گروه دیابتی درمان شده به طور معنی داری نسبت به گروه کنترل دیابتی کاهش یافت. کسر کلسیم بر منیزیم نیز در گروه کنترل دیابتی به طور معنی داری افزایش یافت در حالی که در گروه دیابتی درمان شده افزایشی نشان نداد.
نتیجه گیری: تجویز عصاره آبی- الکلی برگ زیتون گرمسیری می تواند حساسیت عروق دیابتی را به فنیل افرین کاهش دهد و کسر کلسیم بر منیزیم، که معیاری برای آترواسکلروز می باشد را بهبود بخشد و شاید بتوان در آینده برای درمان و پیشگیری از عوارض عروقی دیابت از آن کمک گرفت.

 

مقاله زیتون

دسته بندی آموزش خواص زیتون مقالات علمی
اشتراک گذاری
نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت