مقاله اثر کم آبیاری بر برخی ویژگی های فیزیولوژیکی و زیست شیمیایی شش رقم تجاری زیتون در شرایط مزرعه

بازدید: 652 بازدید
زیتون

عنوان مقاله: اثر کم آبیاری بر برخی ویژگی های فیزیولوژیکی و زیست شیمیایی شش رقم تجاری زیتون در شرایط مزرعه

نویسندگان: غلامی رحمت اله, ساریخانی حسن*, ارجی عیسی

آدرس: * دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

چکیده:
این پژوهش به منظور بررسی اثر کم آبیاری بر ویژگی های فیزیولوژیکی و زیست شیمیایی شش رقم تجاری زیتون شامل ‘میشن’، ‘کنسروالیا’، ‘آمفی سیس’، ‘زرد’، ‘روغنی’ و ‘شنگه’ در شرایط مزرعه در سال زراعی ۱۳۹۳ اجرا شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار و دو فاکتور رقم های زیتون و نوع های آبیاری بود. تیمارهای آبیاری شامل آبیاری به مقدار ۱۰۰% نیاز آبی درخت های زیتون (شاهد)، تیمار آبیاری به مقدار ۶۰% نیاز آبی درخت های زیتون در طول فصل (کم آبیاری مداوم)، تیمار کم آبیاری تنظیم شده (آبیاری ۶۰% در طول فصل رشد به همراه آبیاری نکردن در طول مدت سخت شدن هسته و تغییر رنگ میوه)، با سیستم آبیاری قطره ای اعمال و برخی ویژگی های فیزیولوژیکی و زیست شیمیایی از جمله محتوای نسبی آب برگ، نشت یونی، عنصرهای کلسیم، سدیم و پتاسیم، مقدار کلروفیل a، کلروفیل b، کلروفیل کل، پرولین آزاد برگ، قندهای محلول، مقدار فنل و مالون دی آلدهید رقم های زیتون در نوع های مختلف آبیاری اندازه گیری شد. نتیجه ها نشان داد که تیمار آبیاری ۱۰۰% باعث افزایش درصد محتوای نسبی آب برگ، درصد عنصرهای کلسیم و پتاسیم، کلروفیل a و کل در رقم های مختلف زیتون مورد آزمایش شد. اثر برنامه های آبیاری روی مقدار کلروفیل b معنی دار نشد. از نظر درصد محتوای نسبی آب برگ، درصد کلسیم و پتاسیم، کلروفیل a و کل، مقدار پرولین، قندهای محلول برگ، فنل و مالون دی آلدهید، تیمار کم آبیاری تنظیم شده و ۶۰% در یک سطح قرار گرفتند. به طورکلی با توجه به اینکه مقدار مالون دی آلدهید در رقم های کنسروالیا و ‘شنگه’ پایین تر از بقیه رقم ها بود و از طرفی محتوای نسبی آب برگ و همچنین مقدار کلروفیل و پتاسیم بالاتری در مقایسه با دیگر رقم ها داشتند بنابراین به عنوان رقم های متحمل تر به تنش کم آبی معرفی می شوند.

 

مقاله زیتون

دسته بندی آموزش آموزش باغداران مقالات علمی
اشتراک گذاری
نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت