مقاله ارزیابی خصوصیات شیمیایی و اکسایشی روغن های زیتون فرابکر وارداتی

بازدید: 908 بازدید
مقاله زیتون
عنوان مقاله:  ارزیابی خصوصیات شیمیایی و اکسایشی روغن های زیتون فرابکر وارداتی
نویسندگان:  مولودی فایق*, قجربیگی پیمان, حاج حسینی بابایی اشرف, محمدپوراصل اصغر
 * دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، ایران
چکیده:

مقدمه: روغن زیتون یکی از مهمترین روغن های مصرفی در بین عموم مردم می باشد و در سلامتی انسان نقش مفیدی را ایفا می کند. با توجه به اینکه قسمت زیادی از روغن های زیتون مصرفی، از کشورهای خارجی تامین می شود، کنترل و نظارت آنها نقش بسیار مهم و اساسی در بهداشت و ایمنی مواد غذایی ایفا می کند. به همین دلیل این مقاله با هدف ارزیابی خصوصیات شیمیایی و اکسایشی این روغن ها انجام گرفته است.
مواد و روش ها: در این تحقیق تعداد هشت نوع روغن زیتون فرابکر مورد آزمایش قرار گرفت. به منظور بررسی ویژگی های روغن زیتون، ترکیب اسیدهای چرب، عدد اسیدی، عدد پراکسید، عدد آنیزیدین، عدد توتوکس و پایداری اکسایشی با رنسیمت، طبق استاندارد ملی ایران انجام گرفت.
یافته ها: ساختار اسیدهای چرب روغن های زیتون فرابکر وارداتی به ترتیب شامل اسیدهای تک غیراشباع مانند اسید اولئیک، اسیدهای چرب اشباع مانند پالمتیک اسید و اسیدهای چرب چند غیراشباع مانند اسید لینولئیک می باشد. اندیس اسیدی، پراکسید، آنیزیدین، توتوکس و پایداری اکسایشی با رنسیمت در بین روغن ها با هم متفاوت بود.
نتیجه گیری: نتایج نشان داد که شاخص های اندازه گیری شده روغن های زیتون فرابکر وارداتی در محدوده استاندارد قرار دارد و دارای ویژگی های مطلوبی هستند، همچنین ویژگی های اقلیمی و شرایط کشت می تواند بر خصوصیات کیفی آنها تاثیرگذار باشد.

کلید واژه: خواص شیمیایی، روغن خوراکی، روغن زیتون
  
دسته بندی آموزش مقالات علمی
اشتراک گذاری
نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت