مقاله ارزیابی روش “جلب و شکار” با تله های جلب کننده در کنترل مگس میوه زیتون

بازدید: 763 بازدید
زیتون

عنوان مقاله: ارزیابی روش “جلب و شکار” با تله های جلب کننده در کنترل مگس میوه زیتون (Bactrocera oleae Rossi (Dip.: Tephritidae

نویسندگان: عباسی مژدهی محمدرضا*, قنادآموز سعید, مجیب حق قدم زهرا

آدرس: * مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گیلان

چکیده:
مگس زیتون، Bactrocera oleae Rossi از آفات مهم زیتون در ایران است. روش های مختلفی برای کنترل این آفت به کار گرفته می شود که عبارتند از کاربرد تله های مختلف همراه با مواد جلب کننده یا فرومون های جنسی، سم پاشی با طعمه مسموم (Bait spray) به صورت لکه ای روی تنه یا بخشی از تاج درخت و یا کل باغ. در این تحقیق کارایی روش “جلب و شکار” با استفاده از تله های مگنتال در مقایسه با سایر تله های جلب کننده غذایی در منطقه بررسی و نتایج از دو روش بررسی میزان شکار تله ها و تاثیر در کاهش آلودگی و همچنین میزان کاهش آلودگی باغ با استفاده از این روش نسبت به باغ شاهد مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که میانگین آلودگی میوه ها در روش” جلب و شکار”با استفاده از تله مگنتال®دارای اختلاف معنی دار با سایر تله ها نیست و میانگین تعداد حشرات جلب شده مگس زیتون به تله های زرد حاوی بیکربنات آمونیوم، تله های زرد، تله مگنت اُل® و تله بطری بهترتیب ۰.۴۵۴±۱، ۰.۴۲۳±۱، ۰.۳۱۵±۱ و ۰.۴۳۵±۰.۷۵ بود. در بررسی میزان آلودگی میوه های زیتون در باغ آزمایشی تحت پوشش کامل تله مگنت ال ® آلودگی میوه ها ۳.۵ درصد بود، ولی در قطعه شاهد که از هیچ گونه تله ای استفاده نشده بود، آلودگی میوه ها تا پایان مهرماه ۶.۷ درصد بود که کارایی مناسب تله مگنت ال ® را نشان داد و میتوان از این روش به عنوان یکی از روش های کنترل مگس میوه زیتون استفاده کرد.

 

مقاله زیتون

دسته بندی آموزش مبارزه با آفات مقالات علمی
اشتراک گذاری
نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت