مقاله ارزیابی سازگاری برخی ارقام زیتون در اقلیم های مختلف ایران

بازدید: 799 بازدید
زیتون

عنوان مقاله: ارزیابی سازگاری برخی ارقام زیتون (.Olea europaea L) در اقلیم های مختلف ایران

نویسندگان: عظیمی محمود*, ارجی عیسی, زینانلو علی اصغر, تسلیم پور محمدرضا, رمضانی ملک رودی محمد

آدرس: * بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، زنجان، ایران

چکیده:
سازگاری نه رقم بومی و وارداتی زیتون در قالب آزمایش اسپلیت پلات در زمان، بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در چهار ایستگاه تحقیقاتی طارم، رودبار، کازرون و سرپل ذهاب از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۷ به مدت پنج سال ارزیابی شد. در این بررسی برخی صفات گل و میوه مانند تعدادگل درگل آذین، درصدگل های کامل، وزن میوه، طول و قطر میوه، نسبت گوشت بههسته، درصد روغن در ماده خشک میوه، عملکردبه درخت و کارآئی عملکرد اندازه گیری شد. نتایج تجزیه واریانس مرکب صفات نشان داد که در طی پنج سال در هر مکان تفاوت های معنی داری وجود داشت. در هر مکان نیز بین ارقام از نظر صفات مورد ارزیابی تفاوت های معنی داری وجود داشت. با در نظر گرفتن نتایج پنج ساله این بررسی، در ایستگاه تحقیقات زیتون کازرون رقم کنسروالیا با عملکرد و نسبت گوشت به هسته بالا به عنوان رقم دو منظوره و رقم آمیگدالولیا با عملکرد و درصد روغن بالا به عنوان رقم روغنی شناسائی شدند. در ایستگاه تحقیقات سرپل ذهاب نیز رقم کنسروالیا به عنوان یک رقم دو منظوره و در منطقه طارم ارقام کنسروالیا و زرد به عنوان ارقام دو منظوره، و ارقام کرونیکی و آربکینا به عنوان ارقام روغنی شناسائی شدند.

 

مقاله زیتون

دسته بندی آموزش مقالات علمی
اشتراک گذاری
نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت