مقاله استخراج روغن از سه رقم زیتون با استفاده از فرآیند آنزیمی

بازدید: 766 بازدید
زیتون

عنوان مقاله: استخراج روغن از سه رقم زیتون با استفاده از فرآیند آنزیمی

نویسندگان: نجفیان لیلا*, حدادخداپرست محمدحسین, قدس ولی علیرضا

آدرس: * دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سبزوار

چکیده:
در این تحقیق تاثیر واریته زیتون (کرونایکی، روغنی محلی ایران و میشن) و غلظت آنزیم (غلظت صفر، ۰.۰۲ و ۰.۰۴) روی میزان راندمان استخراج، اسیدیته، عدد پراکسید، عددیدی، کدورت، شاخص رنگ و میزان پلی فنل کل روغن استحصالی در آزمایشات فاکتوریل ۳ ´۳ در قالب طرح کاملا تصادفی و در سه تکرار مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد تاثیر واریته روی کلیه فاکتورهای مورد بررسی معنی دار (p<0.01) بود. اثر غلظت آنزیم روی راندمان استخراج روغن، رنگ، کدورت و پلی فنل کل اختلاف معنی دار (p<0.01) نشان داد در حالیکه تاثیر معنی داری (p<0.05) روی اسیدیته، عدد پراکسید و عدد یدی مشاهده نگردید. میزان رنگ و ترکیبات فنلی روغن های استخراج شده به روش آنزیمی- آبی نسبت به شاهد آزمایش با اختلاف معنی دار (p<0.01) به ترتیب افزایشی معادل ۱۳ تا ۶۲.۲ و ۱۳.۹ تا ۷۲.۶ درصد را نشان داد. میزان کدورت با اختلاف معنی دار (p<0.01) کاهشی معادل ۲۹.۶ تا ۶۷.۴ درصد داشت. همچنین در میزان راندمان استخراج روغن با اختلاف معنی دار (p<0.01) نسبت به شاهد افزایشی معادل ۱.۳ تا ۲.۴ درصد مشاهده گردید. با توجه به نتایج این تحقیق می توان گفت که استفاده از پیش تیمار آنزیمی سبب افزایش راندمان استخراج روغن و بهبود کیفیت روغن استحصالی از زیتون می گردد و می توان از آن به عنوان یک کمک فرآیند در صنایع روغن کشی زیتون بهره برد.

 

مقاله زیتون

دسته بندی آموزش مقالات علمی
اشتراک گذاری
نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت