مقاله استقرار درون شیشه ای سه رقم زیتون

بازدید: 805 بازدید
زیتون

عنوان مقاله:  استقرار درون شیشه ای سه رقم زیتون (.Olea europaea L)

نویسندگان:  کیانی فریز مهناز, زمانی ذبیح اله, عبادی علی

چکیده:

سیستم های کشت بافت گیاهی دارای کارآیی بالایی در مواردی مانند ازدیاد انبوه گیاهان عاری از بیماری و همچنین اصلاح ژنتیکی هستند. با توجه به این موارد و اهمیت محصول زیتون آزمایش هایی جهت بررسی استقرار درون شیشه ای سه رقم زیتون انجام شد. به این منظور، ریزنمونه های تک گره از گیاهان بالغ گلدانی ارقام زرد، دزفول و مانزانیلا گرفته شدند.

برای تشخیص بهترین تیمار ضدعفونی غلظت های مختلف هیپوکلریت سدیم و کلریدجیوه مورد آزمون قرار گرفتند. جهت بهینه سازی استقرار شاخساره ها نیز سه زمان نمونه گیری (نیمه ماه های بهمن، اردیبهشت و مرداد) و سـه محـیط کشت OM، MS و MS با نصـف غلـظت عناصر پرمصـرف (۱.۲MS) مقایسه شدند.
عامل عمده آلودگی نمونه ها و اثر کنترل کننده آنتی بیوتیک سفوتاکسیم بررسی شد. همچنین تاثیر دو نوع سایتوکاینین بنزیل آدنین و زآتین در استقرار مورد ارزیابی قرار گرفتند. بر اساس نتایج، مناسب ترین تیمار ضدعفونی عبارت از تیمار ریزنمونه ها با محلول ۰.۱ درصد کلرید جیوه به مدت ۳ دقیقه و ۳ مرتبه آبشویی با آب مقطر استریل بود. بهترین نتایج استقرار با استفاده از ریزنمونه های گرفته شده در نیمه مرداد و در محیط ۱.۲MS به دست آمد.

عامل عمده آلودگی، باکتری Pseudomonas تشخیص داده شد و کنترل بهتر آلودگی با استفاده از آنتی بیوتیک سفوتاکسیم به میزان ۱۰۰ میلی گرم در لیتر میسر گردید. اضافه کردن بنزیل آدنین به میزان ۰.۵ میلی گرم در لیتر در محیط کشت ۱.۲MS باعث بهبود استقرار ریزنمونه ها شد.

کلید واژه: ریز ازدیادی، استقرار و زیتون

دسته بندی آموزش مقالات علمی
اشتراک گذاری
نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت