مقاله افزایش بیان ژن P5CS در گیاهچه زیتون تحت تنش شوری

بازدید: 852 بازدید
مقاله زیتون
عنوان مقاله:  افزایش بیان ژن P5CS در گیاهچه زیتون تحت تنش شوری
نویسندگان:  فرزانه بهلگردی مریم, معتمد نسرین*, رستگارجزی فردوس, ابراهیم زاده حسن
 * تهران، دانشگاه تهران، پردیس علوم، دانشکده زیست شناسی
چکیده:

تنشهای اسمزی که از تاثیر یک عامل محیطی ایجاد می شوند از اهمیت ویژه ای برخوردارند. از پاسخهای رایجی که در مواجهه با تنش اسمزی در انواع مختلف گیاهان صورت می گیرد، تولید ترکیبات اسمولیتی مثل پرولین می باشد. آنزیم کلیدی مسیر بیوسنتز پرولین، D) P5CS۱ -پرولین-۵-کربوکسیلات سنتتاز) می باشد. در این مطالعه برای بررسی میزان بیان ژن P5CS در شرایط تنش شوری، رویانهای رقم زرد زیتون Olea europaea c.v zard بر روی محیط MS با غلظت ۱.۲کشت داده شدند. پس از گذشت حدود ۴ هفته، نیمی از گیاهچه ها به محیط MS با غلظت ۱.۲ حاوی ۲۰۰ میلی مولارNaCl (شرایط تنش) انتقال و به مدت ۲ هفته واکشت شدند. نیمی دیگر از گیاهچه ها به عنوان شاهد در محیط MS با غلظت ۱.۲ (شرایط بدون تنش) واکشت شدند. پس از استخراج پروتئین تام از گیاهچه تحت تنش شوری و گیاهچه شاهد، الکتروفورز SDS-PAGE انجام گرفت وسپس انتقال الکتروفورتیک بر روی غشاء نیتروسلولزی انجام شد و در نهایت با به کارگیری آنتی بادی پلی کلنال تکوین یافته در خرگوش با استفاده از پلی پپتید طراحی شده که توسط شرکت سیگما به صورت مصنوعی سنتز گردید، به جستجوی اختصاصی میزان بیان ژن P5CS در شرایط تنش پرداخته شد. نتایج به دست آمده از ایمونوبلاتینگ نشان داد که سطح بیان پرولین در گیاه زیتون تحت تنش، به مراتب از گیاه زیتون شاهد در شرایط غیر تنش بالاتر می باشد و این نتایج دلالت بر نقش مهم و کلیدی پرولین در رابطه با تحمل تنش دارد.

کلید واژه: زیتون، تنش شوری، P5CS، آنتی بادی پلی کلنال
  
دسته بندی آموزش مقالات علمی
اشتراک گذاری
نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت