مقاله امکان سنجی کشت زیتون با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) در سامانه اطلاعات جغرافیایی

بازدید: 692 بازدید
زیتون

عنوان مقاله: امکان سنجی کشت زیتون با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) در سامانه اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی: غرب مازندران)

نویسندگان: محمدپورزیدی علی*, بزرگمهر کیا, حکیم دوست سیدیاسر

آدرس: * دانشگاه پیام نور مرکز تنکابن، تنکابن

چکیده:
کشاورزی اصلی ترین رکن تامین نیازهای غذایی یک جامعه بوده و عاملی تعیین کننده در بی نیازی از انواع مواد غذایی و مواد اولیه صنایع وابسته محسوب می شود. در این زمینه تولید روغن های گیاهی دارای ارزش اقتصادی بوده و از نظر غذایی نیز حائز اهمیت می باشد. در این پژوهش با استفاده از ۱۶ پارامتر برای پهنه بندی کشت زیتون استفاده شده است که ۱۲ پارمتر اقلیمی استان طی دوره ۲۰ ساله (۲۰۱۰-۱۹۹۰) از ۱۴ ایستگاه سینوپتیک استان که ۵ ایستگاه در درون منطقه و ۹ ایستگاه به عنوان ایستگاهای کمکی و ۴ پارامتر زمینی مورد استفاده قرار گرفته است. دادهای از طریق سازمان هواشناسی مازندران و سازمان زمین شناسی و سازمان جغرافیایی و منابع طبیعی استان گردآوری شد. بعد از آن به تهیه پایگاه اطلاعات مورد نیاز پرداخته شد. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزارهای گرافیک مبنا مانند ARC GIS10 و آمار مبنا شامل PASW وchoiseexpert استفاده گردیده است. همچنین جهت عملیات پهنه بندی عناصر اقلیمی موثر در کشت زیتون از روش های زمین آمار و مدل های کریجینگ و IDW استفاده شده و برای تعیین ارزابی بهترین مدل، از نیم تغییر نگار استفاده گردیده است. همچنین جهت تلفیق و استخراج وزن های موثر در عملیات مکان یابی از مدل فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و روش INDEX OVERLAY استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد مدل های کریجینگ معمولی و ساده با سه تابع دایره ای،کروی و گوسین بهترین مدل ها جهت پهنه بندی بوده که انتخاب گردیدند. همچنین با توجه به تلفیق نقشه ها و استخراج مناطق مستعد جهت کشت زیتون، نتایج نشان می دهد که بهترین منطقه برای کشت مناطق مرتفع عباس آباد تنکابن بین ارتفاعات (۴۰۰-۸۰۰) متر دامنه های رو جنوب این منطقه میباشد. مناطق اهمیت بسیار قوی تا فوق العاده قوی ۳۹۴۴.۱۲۴ هکتار، اهمیت بسیار قوی ۲۸۳۹۶.۲۶ هکتار، اهمیت قوی تا بسیار قوی ۱۳۲۹۰۶.۷ هکتار، اهمیت قوی ۳۵۳۷۸۸.۲ هکتار را دارا می باشند. این نتایج دال بر مستعد بودن منطقه از لحاظ شرایط اقلیمی جهت کشت محصول زیتون می باشد.

 

مقاله زیتون

دسته بندی آموزش آموزش باغداران مقالات علمی
اشتراک گذاری
نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت