مقاله بررسی اثرات دور آبیاری و مالچ بر صفات رویشی زیتون در استان کرمانشاه

بازدید: 759 بازدید
زیتون

عنوان مقاله: بررسی اثرات دور آبیاری و مالچ بر صفات رویشی زیتون در استان کرمانشاه

نویسندگان: غلامی رحمت اله, ارجی عیسی, گردکانه محمد*

آدرس: * مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه

چکیده:
به منظور بررسی اثر مالچ و دور آبیاری بر رشد رویشی زیتون رقم سویلانا آزمایشی در قالب طرح اسپلیت پلات در زمان و مکان با طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در ۳ تکرار با دو عامل، مالچ (کرت اصلی) در ۳ سطح: پلی اتیلن، کاه و کلش و بدون مالچ (شاهد) و دور آبیاری (کرت فرعی) در ۳ سطح: ۳ روز یکبار، ۶ روز یکبار (شاهد) و ۱۰ روز یکبار در ایستگاه تحقیقات زیتون دالاهو شهرستان سرپل ذهاب به انجام رسید. این تحقیق در پاییز ۱۳۸۴ با کشت نهال های زیتون رقم مذکور شروع شد و زمان اعمال تیمارهای مختلف از فروردین ۱۳۸۷ بعد از استقرار نهال های زیتون شروع و دو سال ادامه یافت. درختان کاشته شده در فاز رویشی (به علت عدم میوه دهی درختان زیتون) مورد مقایسه قرار گرفتند. اندازه گیری ها در مرحله فاز رویشی شامل ارتفاع نهال، قطر تنه و میزان رشد سالیانه (رشد فصل جاری) بود که در انتهای فصل رشد اندازه گیری و مقایسه گردیدند. سپس داده های آماری با استفاده از نرم افزار MSTAC مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت، و مقایسه میانگین ها به روش دانکن انجام شد. نتایج نشان داد که، مالچ باعث افزایش ارتفاع نهال، قطر تنه و رشد سال جاری نسبت به تیمار بدون مالچ گردید، از طرفی دور آبیاری ۳ روزه نیز باعث افزایش ارتفاع نهال، قطر تنه و رشد سال جاری و تیمار آبی ۱۰ روزه باعث کاهش مقدار ارتفاع نهال، قطر تنه و رشد سال جاری گردید. اثر متقابل مالچ و دور آبیاری نیز بر روی صفات اندازه گیری شده در تیمارهای مختلف در سطح ۵ درصد معنی داری بوده به طوری که بیشترین مقدار ارتفاع نهال، قطر تنه و رشد سال جاری مربوط به تیمار مالچ کاه و کلش و دور آبیاری ۳ روزه می باشد. تیمار دور آبیاری ۶ روزه همراه با مالچ در مقایسه با تیمار دور آبیاری ۳ روزه بدون مالچ تاثیر بیشتری بر روی این صفات داشت.

 

مقاله زیتون

دسته بندی آموزش مقالات علمی
اشتراک گذاری
نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت