مقاله بررسی اثر روغن زیتون بکر خوراکی بر میزان چربی های خون در موش صحرایی

بازدید: 730 بازدید
زیتون

عنوان مقاله: بررسی اثر روغن زیتون بکر خوراکی بر میزان چربی های خون در موش صحرایی

نویسندگان: محققی فاطمه, بیگدلی محمدرضا*, رسولیان بهرام, زینانلو علی اصغر

آدرس: * دانشکده علوم زیستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده:
مقدمه: به علت وابستگی مصرف روغن زیتون و نرخ پایین بیماریهای قلبی – عروقی هدف این مطالعه بررسی اثر روغن زیتون خوراکی بر پروفایل چربی های سرم خون بود.
روش ها: موشهای صحرایی نر بالغ مورد آزمایش توسط روغن زیتون بکر، به مدت ۳۰ روز با دوزهای ۰.۲۵، ۰.۵ و ۰.۷۵ میلی لیتر بر کیلوگرم وزن بدن و موشهای صحرایی گروه شاهد با سالین در همین مدت با روش گاواژ تیمار شدند (n=6). در پایان ۳۰ روز، میزان سطوح کلسترول، تری گلیسیرید، HDL، LDL، VLDL و شاخصهای آتروژنیک در سرم بررسی شد.
یافته ها: آنالیز نشان داد که اسید چرب غیر اشباع غالب در روغن زیتون بکر، اولئیک اسید است. سطوح کلسترول، تری گلیسیریدها، HDL و VLDL در دوزهای ۰.۲۵، ۰.۵ و ۰.۷۵ میلی لیتر بر کیلوگرم وزن بدن از روغن زیتون نسبت به گروه شاهد افزایش معنی دار داشت (P<0.05). سطح LDL در دوزهای مختلف کاهش وابسته به دوز را نشان داد که این کاهش در دوز ۰.۷۵ از لحاظ آماری در مقایسه با گروه شاهد معنی دار بود (P<0.05). شاخص LDL/HDL در دوزهای ۰.۲۵، ۰.۵ و ۰.۷۵ میلی لیتر بر کیلوگرم وزن بدن روغن زیتون در مقابل گروه شاهد به طور معنی دار و به صورت وابسته به دوز کاهش یافت (به ترتیب برابر با ۴.۲۷±۰.۶۴، ۳.۸۵±۰.۷۲ و ۱.۷۸±
۰.۴۸ در برابر گروه شاهد ۸.۵۵±۰.۲). روغن زیتون بکر در دوزهای ۰.۵ و ۰.۷۵ شاخص TG/HDL را نسبت به گروه شاهد کاهش داد (به ترتیب ۱۳.۲۱±۱.۰۷ و ۱۲.۴۵±۰.۴۱ در مقابل ۱۶.۵۱±۰.۹۴) (P<0.05).
نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که روغن زیتون بکر سبب کاهش شاخصهای آتروژنیک شده که احتمالا به علت غنی بودن این روغن از اولئیک اسید است.

 

مقاله زیتون

دسته بندی آموزش مقالات علمی
اشتراک گذاری
نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت