مقاله بررسی اثر شوری و تنظیم کننده های رشد گیاهی کینتین و سایکوسل بر تجمع عناصر (Na ,K) زیتون رقم روغنی

بازدید: 707 بازدید
زیتون

عنوان مقاله: بررسی اثر شوری و تنظیم کننده های رشد گیاهی کینتین و سایکوسل بر تجمع عناصر (Na ,K) زیتون رقم روغنی

نویسندگان: علایی شیما*, تفضلی عنایت اله

آدرس: * گروه زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمانشاه

چکیده:
شوری به عنوان قدیمی ترین مساله زیست محیطی محسوب می شود و از عوامل محدودکننده رشد گیاهان و تولید محصول است. در این پژوهش وضعیت تحمل زیتون رقم روغنی به کاربرد مقادیر زیاد کلرید سدیم در آب آبیاری و توزیع عناصر سدیم و پتاسیم در گیاه با استفاده از کاربرد تنظیم کننده های رشد گیاهی کینتین و سایکوسل مورد بررسی قرار گرفت. طرح آزمایشی به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با ۴ تکرار بررسی گردید. تجمع یونهای Na ,K در اندام هوائی و ریشه مشخص گردید. نتایج بدست آمده نشان داد که با افزایش سطح شوری میزان تجمع سدیم (Na) افزایش و نسبت پتاسیم به سدیم (K/Na) کاهش یافت. بیشترین میزان تجمع یون سدیم در ریشه مشاهده گردید. افزایش سدیم برگ در سطح ۲۰۰ میلی مولار شوری و اندام هوائی (مجموع ساقه و برگ) در سطح ۱۰۰ و ۲۰۰ میلی مولار شوری تفاوت معنی داری با شاهد نشان داد. کاهش میزان یون پتاسیم برگ تنها در سطح ۱۰۰ و ۲۰۰ میلی مولار شوری تفاوت معنی داری در سطح ۵% داشت. کاهش نسبت پتاسیم به سدیم برگ در سطوح ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ میلی مولار شوری معنی دار بود. کاربرد ۲۵۰ میلی گرم در لیتر سیتوکینین در سطح شوری ۲۰۰ میلی مولار، میزان سدیم برگ را در سطح ۵% به طور معنی داری افزایش داد. از طرفی کاربرد غلظت های ۵۰۰ و ۱۰۰۰ میلی گرم در لیتر سایکوسل در سطح شوری ۱۰۰ میلی مول پتاسیم بخش هوائی (ساقه و برگ) و در سطح شوری صفر و ۵۰ میلی مولار پتاسیم برگ را کاهش داد که در سطح ۵% به نسبت شاهد معنی دار بود.

 

مقاله زیتون

دسته بندی آموزش مقالات علمی
اشتراک گذاری
نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت