مقاله بررسی برخی عوامل موثر در ریشه زایی قلمه های نیمه خشبی ارقام سخت ریشه زای زیتون

بازدید: 753 بازدید
مقاله زیتون
عنوان مقاله:  بررسی برخی عوامل موثر در ریشه زایی قلمه های نیمه خشبی ارقام سخت ریشه زای زیتون
نویسندگان:  رمضانی محمد*, طلایی علیرضا, اقدامی محمدتقی, بنیادی ایرج
 * مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گیلان
چکیده:

به منظور توسعه باغات زیتون کشور، تولید نهال مورد نیاز از ارقام مختلف تجاری زیتون ضروری می باشد. با این وجود برخی ارقام زیتون مانند کالاماتا، آمیگدالیفولیا و کنسروالیا نسبتا سخت ریشه زا بوده که دلایل آن متفاوت می باشد، از طرفی با توجه به برخی خصوصیات مطلوب این ارقام توسعه آنها در برخی مناطق کشور انجام گرفته است، و این روند نیز ادامه خواهد یافت، بنابراین به منظور بررسی وضعیت ریشه زایی ارقام فوق مطالعه ای در قالب طرح فاکتوریل با پایه بلوک های کامل تصادفی (RCBD) با ۶۴ تیمار و ۴ تکرار انجام گردید. در این مطالعه اثر عوامل تغذیه، غلظت های مختلف هورمون ایندول بوتریک اسید، شکاف دهی قاعده قلمه ها در بهبود ریشه زایی قلمه های نیمه خشبی ارقام کالاماتا، آمیگدالیفولیا، کنسروالیا مورد بررسی قرار گرفت. رقم زرد رودبار نیز به عنوان شاهد در نظر گرفته شد. نتایج این مطالعه نشان داد که محلول پاشی درختان مادری با عناصر غذایی روی و بر یک ماه قبل از تهیه قلمه، تاثیر زیادی در بهبود ریشه زایی ارقام مورد استفاده دارد. بیشترین درصد ریشه زایی در تیمار هورمون (IBA) با غلظت ۴۵۰۰ppm و همچنین تیمار به همراه روی با غلظت ۵۰۰۰ppm مشاهده گردید. شکاف دهی قاعده قلمه ها نیز اثر خوبی در افزایش درصد ریشه زایی ارقام مورد استفاده داشت، به طوری که بین قلمه های شکاف داده شده و نشده به لحاظ درصد قلمه های ریشه دار شده تفاوت معنی داری مشاهده گردید. بین ارقام مورد استفاده تفاوت معنی داری به لحاظ درصد ریشه زایی مشاهده گردید. درصد ریشه زایی در ارقام کنسروالیا، زرد، آمیگدالیفولیا و کالاماتا به ترتیب ۶۲.۰۳، ۵۸.۴، ۵۰.۴۷ و ۴۰.۹۴ درصد ثبت گردید.

کلید واژه: ارقام زیتون، تکثیر رویشی زیتون، ریشه زایی
  مقاله زیتون
دسته بندی آموزش مقالات علمی
اشتراک گذاری
نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت