مقاله بررسی بیماریزایی جدایه های برگریز و غیر برگریز قارچ Verticillium dahliae در باغ های زیتون استان گلستان

بازدید: 729 بازدید
زیتون

عنوان مقاله: بررسی بیماریزایی جدایه های برگریز و غیر برگریز قارچ Verticillium dahliae در باغ های زیتون استان گلستان

نویسندگان: عطار لیلا, رهنما کامران*, صلاتی منصور

آدرس: * گروه گیاهپزشکی، بخش تحقیقات آفات و بیماری های گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:
قارچVerticillium dahliae Klebahn عامل پژمردگی ورتیسیلیومی زیتون در استان گلستان است. در این تحقیق بر اساس صفات مختلف: اختلاف دمای بهینه، ابعاد میکرواسکلروت ها، عکس العمل گیاهچه پنبه رقم ورامین و آزمون بیماریزایی در سرشاخه زیتون رقم زرد روغنی، جدایه های برگریز و غیر برگریز قارچ V. dahliae در زیتون تعیین گردید. نتایج حاصل نشان داد که نژاد برگریز در محیط آب-آگار، میکرواسکلروت های کشیده تری نسبت به نژاد غیربرگریز تولید کرد. ابعاد میکرواسکلروت ها در جدایه های زیتون نسبت به جدایه های پنبه بزرگتر بود. دمای بهینه در نژاد برگریز ۲۷ و در نژاد غیربرگریز ۲۳ درجه سانتیگراد ارزیابی شد. نژاد برگریز در گیاهچه رقم ورامین پژمردگی شدیدی را ایجاد نمود در حالیکه نژاد غیربرگریز حالت کلروز و پژمردگی متوسطی را ایجاد کرد. در آزمون بیماریزایی در سرشاخه زیتون رقم زرد روغنی نژاد برگریز سبب لوله شدن و ریزش برگ ها شد اما نژاد غیربرگریز این عارضه را تولید نکرد.

 

مقاله زیتون

دسته بندی آموزش مبارزه با آفات مقالات علمی
اشتراک گذاری
نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت