مقاله بررسی بیولوژیکی گل و اثرات گرده افشانی بر کیفیت و کمیت دو رقم زیتون

بازدید: 714 بازدید
زیتون

عنوان مقاله: بررسی بیولوژیکی گل و اثرات گرده افشانی بر کیفیت و کمیت دو رقم زیتون

نویسندگان: گودرزیان علی اکبر*, گودرزی بهاره

آدرس: * دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیراز، گروه باغبانی، شیراز، ایران

چکیده:
زیتون با نام علمی (Olea europaea L.) درختی همیشه سبز از خانواده (Oleaceae) می باشد. در سال ۱۳۸۴-۱۳۸۵ آزمایشی به منظور بررسی اثرات گرده افشانی و جهت شاخه و اثرات متقابل این تیمارها بر کمیت و کیفیت میوه دو رقم زیتون زرد و ماری در منطقه دشت خاک داراب فارس انجام گرفت. این آزمایش با ۳ تیمار گرده افشانی شامل خود گرده افشانی، گرده افشانی آزاد و گرده افشانی توسط باد بدون دخالت حشرات گرده افشان با استفاده از تور در چهار جهت اصلی درختان زیتون ارقام زرد و ماری در قالب طرح فاکتوریل با پایه بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار به مورد اجرا گذاشته شد. نتایج بدست آمده از این تحقیق نشان داد که گرده افشانی آزاد نسبت به خود گرده افشانی باعث افزایش عملکرد محصول در سطح %۱ در هر دو رقم گردید. در تیمار خود گرده افشانی تولید میوه های بکرزا و غیرطبیعی افزایش نشان داد که سبب کاهش عملکرد و کیفیت میوه های تشکیل شده نسبت به تیمار گرده افشانی آزاد گردید. آنالیز واریانس عملکرد ارقام حاکی از تفاوتهای ژنتیکی بین ارقام حاکی از توان تولید محصول بود. مقایسه تیمار گرده افشانی آزاد و گرده افشانی باد بدون دخالت حشره معنی دار نشد، بالاترین درصد گل کامل در سمت جنوبی و کمترین آن درسمت شمالی درخت قرار دارد، افزایش گل کامل در سمت جنوبی درخت باعث افزایش تشکیل میوه اولیه شد، اما بعد از ریزش های اولیه و ثانویه تفاوت معنی داری در میوه تشکیل شده نهایی مشاهده نگردید.

 

مقاله زیتون

دسته بندی آموزش مقالات علمی
اشتراک گذاری
نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت