مقاله بررسی ترکیب اسیدهای چرب در روغن زیتون و روغن حیوانی با تاکید بر اسیدهای چرب ترانس توسط گاز کروماتوگرافی

بازدید: 708 بازدید
زیتون

عنوان مقاله: بررسی ترکیب اسیدهای چرب در روغن زیتون و روغن حیوانی با تاکید بر اسیدهای چرب ترانس توسط گاز کروماتوگرافی

نویسندگان: نظری بهار, عسگری صدیقه*, صراف زادگان نضال, صابری سلبعلی, حاجی حسینی رضا, ازهری امیرحسین

آدرس: * اصفهان، خیابان خرم، مرکز تحقیقات قلب و عروق، مرکز تحقیقات فیزیولوژی کاربردی

چکیده:
زمینه و هدف: اسید چرب ترانس یک اسید چرب غیر اشباع می باشد که مشابه با اسیدهای چرب اشباع عمل می کند. با توجه به تمایل مردم به مصرف روغن های طبیعی از قبیل روغن زیتون و روغن حیوانی در کشور ما، این تحقیق با هدف بررسی میزان اسیدهای چرب با تاکید بر اسید چرب ترانس در روغن حیوانی و روغن زیتون انجام شد.
روش بررسی: در این مطالعه توصیفی آزمایشگاهی اسیدهای چرب از دو نمونه روغن زیتون و روغن حیوانی استخراج و تبدیل به متیل استر گردید. سپس ۱ میکرولیتر از متیل استر اسیدهای چرب به دستگاه گاز کروماتوگرافی تزریق و میزان و نوع اسیدهای چرب موجود در روغن ها تعیین گردید. داده ها با استفاده از آمار توصیفی تجزیه و تحلیل گردید.
یافته ها: مجموع اسیدهای چرب ترانس لینولئیک اسید و الائیدیک اسید در دو نمونه روغن حیوانی ۸.۵±۰.۱۵ و ۸.۲۶±۰.۶۷ و در روغن زیتون ۵.۵±۰.۶۸ و ۲.۱±۰.۲ گرم در ۱۰۰ گرم چربی بود. مجموع اسیدهای چرب اشباع (SFAs) در روغن های حیوانی ۵۶.۰±۴.۱۴ و ۵۸.۹±۱.۹۵ و در دو نمونه روغن زیتون ۱۷.۶±۰.۶۹ و ۱۵.۲±۱.۰۲ بدست آمد. مجموع اسیدهای چرب غیر اشباع دارای یک باند دوگانه(MUFAs) ، در روغن های حیوانی ۲۴.۸±۰.۸۵ و ۲۲.۶±۱.۴۶ و در دو نمونه روغن زیتون ۶۵.۹±۳.۳۹ و ۶۷.۱±۱.۰۶ گرم در ۱۰۰ گرم چربی ارزیابی گردید. مجموع «اسیدهای چرب دارای چند باند دوگانه»(PUFAs) در روغن های حیوانی ۶.۹±۱.۴۵ و ۸.۸±۰.۱۷ گرم و در دو نمونه روغن زیتون ۱۰.۶±۰.۳۵ و ۱۴.۰±۰.۹۶ گرم در ۱۰۰ گرم چربی می باشد.
نتیجه گیری: روغن حیوانی در مقایسه با روغن زیتون میزان بالایی از اسیدهای چرب اشباع شامل اسیدهای چرب کوتاه زنجیر می باشد.

 

مقاله زیتون

دسته بندی آموزش خواص زیتون مقالات علمی
اشتراک گذاری
نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت