مقاله بررسی تغییرات میزان فنل کل ارقام زیتون در تعامل بین قارچ عامل پژمردگی ورتیسیلیومی Verticillium dahliae و نماتد ریشه گرهی Meloidogyne javanica

بازدید: 831 بازدید
زیتون

عنوان مقاله: بررسی تغییرات میزان فنل کل ارقام زیتون در تعامل بین قارچ عامل پژمردگی ورتیسیلیومی Verticillium dahliae و نماتد ریشه گرهی Meloidogyne javanica

نویسندگان: سعیدی زاده آیت اله*, خیری احمد, زاد سیدجواد, اعتباریان حسن رضا, بندانی علیرضا, نیاستی فهیمه

آدرس: * گروه گیاه پزشکی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه شاهد

 


 

ما را در اینستاگرام دنبال کنید:   

zeytoonchi


 

چکیده:
نهال های یکساله زیتون رقم زرد، روغنی، کرونیکی و مانزانیلا در بستری از خاک لومی شنی استریل به میزان ۲۰۰۰ گرم کشت شدند. آزمایش بر اساس طرح کاملا تصادفی در ۳۲ تیمار و پنج تکرار طراحی گردید: شاهد، نماتد به تنهایی، قارچ به تنهایی و قارچ + نماتد. میزان مایه تلقیح نماتد با سه جمعیت (۲۰۰۰، ۳۰۰۰ و ۴۰۰۰) لارو سن دوم و در مورد قارچ ۱۰ عدد میکرواسکلروت در هر گرم خاک بستر برای هر گلدان تعیین گردید. میزان ترکیبات فنلی در مراحل ۱، ۱۰، ۲۰ و۳۰ روز پس از مایه زنی مورد بررسی قرار گرفت. ده روز پس از مایه زنی در رقم کرونیکی میزان ترکیبات فنلی ریشه در تیمار قارچ+ نماتد جمعیت ۴۰۰۰ تفاوت معنی داری را با شاهد نشان داد(p£۰.۰۵) . در ۲۰ و ۳۰ روز پس از مایه زنی میزان ترکیبات فنلی در تیمار قارچ + نماتد جمعیت ۴۰۰۰ با شاهد در رقم روغنی، زرد و مانزانیلا در سطح ۵% تفاوت معنی دار و نسبت به شاهد بیشتر بود. در این آزمایش میزان ترکیبات فنلی در تیمارهای قارچ + نماتد نسبت به تیمارهای قارچ به تنهایی و نماتد به تنهایی در میزبان ها بیشتر بود .(p£۰.۰۵)میزان ترکیبات فنلی در ریشه از بیشترین تا کمترین به ترتیب در ارقام کرونیکی، روغنی، زرد و مانزانیلا مشاهده گردید.

 

مقاله زیتون

دسته بندی آموزش مبارزه با آفات مقالات علمی
اشتراک گذاری
نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت