مقاله بررسی کارایی جاذب هسته و میوه زیتون تلخ در حذف رنگ متیلن بلو از فاضلاب سنتتیک

بازدید: 768 بازدید
زیتون

عنوان مقاله: بررسی کارایی جاذب هسته و میوه زیتون تلخ در حذف رنگ متیلن بلو از فاضلاب سنتتیک

نویسندگان: نجف پور علی اصغر, داوودی مجتبی, دهقان علی اکبر, بختی سپیده*, قادری فر شیوا, احمدی الهه

آدرس: * مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

چکیده:
زمینه و هدف: رنگ ها جزء مهم ترین آلاینده های مصنوعی فاضلاب صنایع نساجی محسوب می شوند که سمی، سرطان زا، جهش زا و غیر قابل تجزیه بیولوژیکی هستند. هسته و میوه زیتون تلخ از جاذب های طبیعی ارزان قیمتی است که جایگاه مهمی را در تصفیه پساب نساجی پیدا کرده است. این مطالعه با هدف تعیین کارایی جاذب هسته و میوه زیتون تلخ در حذف رنگ متیلن بلو از فاضلاب سنتتیک انجام گردید.
روش ها: در این مطالعه جهت تعیین مشخصات ساختاری جاذب از طیف تبدیل فوریه مادون قرمز (FT-IR) و اسکن میکروسکوپی الکترون (SEM) استفاده شده است. اثر پارامترهای مختلف از قبیل غلظت اولیه رنگ (۱۰-۱۰۰ mg/l)، مقدار جاذب (۰.۱-۱.۱ g/l)، زمان تماس (۶۰-۰ دقیقه) و PH ((4-10 بر میزان حذف رنگ مورد مطالعه قرار گرفت و نهایتا سینتیک و ایزوترم جذب رنگ توسط جاذب نیز بررسی گردید. غلظت رنگ توسط دستگاه اسپکتروفتومتر UV/Vis در طول موج ۶۶۵ نانومتر تعیین گردید.
نتایج: ماکزیمم حذف رنگ در شرایط غلظت رنگ ۳۲.۵ mg/l، دوز جاذب ۰.۸۵ g/l، زمان تماس ۴۵ دقیقه و ۸.۵ PH به میزان ۸۵ درصد حاصل شد. غلظت اولیه رنگ بیشترین تاثیر را بر میزان حذف داشت (p=0.0001). نتایج نشان داد که سینتیک فرآیند جذب از مدل سینتیک شبه درجه دوم (R2=0.95-0.99) و داده های تعادلی از مدل ایزوترمی لانگمویر (R2=0.98) پیروی می کند.
نتیجه گیری: هسته و میوه زیتون تلخ توانایی حذف رنگ متیلن بلو را دارا است.PH بهینه حذف این رنگ توسط این جاذب در محدوده قلیایی می باشد و اکثر فاضلاب های نساجی دارای pH قلیایی می باشد؛ لذا این جاذب، جاذبی مناسب و مقرون به صرفه جهت حذف رنگ از فاضلاب صنایع نساجی می باشد.

کلید واژه: جذب سطحی زیتون تلخ فاضلاب نساجی متیلن بلو

مقاله زیتون

 

دسته بندی آموزش مقالات علمی
اشتراک گذاری
نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت