مقاله بررسی کارایی خاکستر هسته زیتون در حذف نیترات از محلول های آبی

بازدید: 854 بازدید
زیتون

عنوان مقاله: بررسی کارایی خاکستر هسته زیتون در حذف نیترات از محلول های آبی

نویسندگان: قانعیان محمدتقی, احرام پوش محمدحسن, صفدری مهدی*, امام جمعه مهدی, عسکری شاهی محسن

آدرس: * دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد

چکیده:
مقدمه: حضور نیترات با غلظت بالا در آب آشامیدنی مخاطرات بهداشتی به همراه دارد. نیترات در معده یا بزاق به نیتریت احیا شده و بنابراین باعث ایجاد بیماری متهموگلوبینیا در نوزادان می گردد. هدف از این مطالعه بررسی کارایی حذف نیترات به وسیله خاکستر هسته زیتون از محلول های آبی می باشد.
روش بررسی: این مطالعه از نوع تجربی بنیادی می باشد که در مقیاس آزمایشگاهی و به صورت ناپیوسته انجام گرفته است. در این تحقیق خاکستر هسته زیتون در مجاورت با غلظت های مختلفی از محلول نیترات (mg/L 150، ۱۰۰، ۵۰) با PH (9، ۷، ۵، ۳) و زمان ماند (۱۸۰، ۱۲۰، ۶۰، ۳۰، ۱۵ دقیقه)، وزن جاذب (۰.۸، ۰.۶، ۰.۴، gr) قرار گرفته و غلظت نیترات با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر در دو طول موج ۲۲۰ و ۲۷۵ نانومتر اندازه گیری شد.
یافته ها: نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که با افزایش زمان ماند و همچنین افزایش دوز جاذب میزان حذف افزایش یافته و رابطه مستقیمی بین این دو عامل وجود دارد و با کاهش مقدار pH و غلظت اولیه نیترات، مقدار راندمان حذف افزایش قابل توجهی می یابد. بررسی اثر غلظت اولیه نیترات در حذف نشان داد که با افزایش غلظت اولیه نیترات از ۵۰ به ۱۵۰ میلی گرم در لیتر با ثابت نگه داشتن دوز جاذب، راندمان جذب از ۸۸% به ۴۸% کاهش می یابد ولی ظرفیت جذب (qe) از ۸.۳۱ به ۱۴.۳ میلی گرم بر گرم افزایش می یابد. همچنین بیشترین میزان جذب نیترات در ۶۰ دقیقه اولیه واکنش اتفاق افتاد.
نتیجه گیری: بر اساس نتایج این تحقیق خاکستر هسته زیتون قادر به جذب نیترات در حد مطلوبی بوده و کارایی فرایند در pH اسیدی بیشتر می باشد. همچنین با توجه به نتایج به دست آمده از این تحقیق در مقایسه با روش های دیگر جهت حذف نیترات، روش فوق می تواند به عنوان روشی موثر و مناسب برای حذف نیترات مورد استفاده قرار گیرد.

 

مقاله زیتون

دسته بندی آموزش مقالات علمی
اشتراک گذاری
نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت