مقاله بررسی گرده افشانی و انتخاب گرده زای مناسب برای برخی ارقام زیتون در منطقه طارم

بازدید: 755 بازدید
زیتون

عنوان مقاله: بررسی گرده افشانی و انتخاب گرده زای مناسب برای برخی ارقام زیتون در منطقه طارم

نویسندگان: عظیمی محمود*, خسروشاهلی محمود, گل محمدی مجید

آدرس: * مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زنجان

چکیده:
برای بررسی گرده افشانی و انتخاب گرده زای مناسب برای برخی ارقام زیتون، آزمایشی طی دو سال (۱۳۸۱ و ۱۳۸۲) در ایستگاه تحقیقات زیتون طارم انجام گردید. طرح آماری، بلوک های کامل تصادفی با ۳ تکرار و ۷ تیمار بود. در این آزمایش ارقام روغنی و زرد فقط ارقام گرده زا و ارقام آربیکن، کالاماتا، کرونیکی و ماستوئیدس گرده زا و پذیرنده گرده بودند. برای انجام تلاقی ها بر اساس تعداد گل کامل، تعداد ۳۰۰-۱۵۰ گل کامل در هر شاخه اخته شد و گرده های هر رقم در پاکت ها جمع آوری و به صورت متقابل گرده افشانی شدند. برای تعیین گرده افشانی آزاد، روی هر درخت ۲۰۰-۱۰۰ گل آذین شمارش و اتیکت گذاری شدند. گل آذینهای تیمار خود گرده افشانی نیز پاکت گیری شدند. پس از گذشت دو هفته با مشاهده میوه های اولیه، پاکت ها باز شدند. میوه های اولیه دو هفته پس از تمام گل با باز شدن پاکت ها شمارش و ۸ هفته پس از دوره تمام گل میوه های نهایی شمارش شده و ثبت گردیدند. در بررسی قابلیت جوانه زنی دانه گرده مشخص گردید که رقم زرد به ترتیب با ۸۴ درصد بیشترین قابلیت جوانه زنی دانه گرده را دارد در حالیکه رقم کرونیکی با ۲۵.۹ درصد کمترین قابلیت جوانه زنی دانه گرده را دارا بود. بررسی ها نشان داد از نظر شاخص سازگاری گرده افشانی آزاد برای باردهی تمام ارقام مورد مطالعه نتیجه قابل قبولی داشت با این حال نتایج دو ساله بیانگر سازگاری نسبتا خوب رقم روغنی با آربیکن، ارقام آربیکن و زرد با ماستوئیدس می باشد .

 

مقاله زیتون

دسته بندی آموزش مقالات علمی
اشتراک گذاری
نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت