مقاله بررسی گلخانه ای اثر متقابل نژاد دو نماتود مولد گره Meloidogyne incognita و قارچ Verticillium dahliae عامل پژمردگی نهال های زیتون در گرگان

بازدید: 862 بازدید
زیتون

عنوان مقاله: بررسی گلخانه ای اثر متقابل نژاد دو نماتود مولد گره Meloidogyne incognita و قارچ Verticillium dahliae عامل پژمردگی نهال های زیتون (Olea europaea) در گرگان

نویسندگان: حقیقی حسین*, طاهری عبدالحسین, رضوی سیداسماعیل, تنهامعافی زهرا, ممقانی قاضی جهانی مریم

آدرس: * گروه گیاه پزشکی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

 


 

ما را در اینستاگرام دنبال کنید:   

zeytoonchi


 

چکیده:
در این آزمایش اثر متقابل نژاد دو نماتود مولد گره ریشه [(نژاد [Meloidogyne incognita) (2 و قارچ عامل پژمردگی آوندی (Verticillium dahliae) بر روی نهال های زیتون در قالب طرح کاملا تصادفی (CRD) با هشت تیمار و چهار تکرار در گلخانه بررسی شد. برای هر تیمار قارچ، تعداد ۴۰ میکرواسکلروت در هر گرم خاک گلدان و برای هر تیمار نماتود ۱۰۰۰۰ تخم و سن جوانی دو در هر گلدان منظور گردید. نتایج نشان داد که نماتود مولد گره به میزان زیادی شدت و سرعت پژمردگی در اثر قارچ V. dahliae را افزایش می دهد. این در حالی بود که تیمارهای فاقد قارچ، هیچ گونه علایم پژمردگی بروز ندادند. میزان فاکتورهای رشدی تیمارهایی که علاوه بر نماتود، قارچ نیز دریافت کرده بودند نسبت به شاهد و تیمارهایی که هر یک از این دو به تنهایی حضور داشت، کاهش نشان می داد. نتایج آزمون مقایسه میانگین ها نشان داد که در سطح احتمال یک درصد، تلقیح همزمان و تناوبی دو بیمارگر بر روی کاهش فاکتورهای رشدی و شدت پژمردگی ورتسیلیومی نهال های زیتون معنی دار بود. تلقیح قارچ V. dahliae دو هفته بعد از نماتود M. incognita باعث شد وزن تر ریشه نسبت به شاهد به میزان ۴۵/۶۱ درصد کاهش یابد. همچنین، این کاهش وزن از مجموع کاهش وزن تیمارهای قارچ و نماتود به تنهایی بیشتر بود. تلقیح جداگانه قارچ و نماتود وزن خشک اندام های هوایی را در مقایسه با شاهد به ترتیب به میزان ۹۱/۱۳ و ۵/۲۲ درصد کاهش داد. زمانی که قارچ دو هفته بعد از نماتود تلقیح شد وزن خشک ریشه (۴/۶۴ درصد) نسبت به سایر تیمارها به صورت افزایشی کمتر بود، همچنین در این حالت درصد پژمردگی ورتسیلیومی به ۴/۸۳ درصد افزایش یافت.

 

مقاله زیتون

دسته بندی آموزش آموزش باغداران مبارزه با آفات مقالات علمی
اشتراک گذاری
نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت