مقاله بررسی واکنش ارقام مختلف زیتون به جدایه های برگریز و غیر برگریز قارچ .Verticillium dahliae Kleb در استان گلستان

بازدید: 720 بازدید
زیتون

عنوان مقاله: بررسی واکنش ارقام مختلف زیتون به جدایه های برگریز و غیر برگریز قارچ .Verticillium dahliae Kleb در استان گلستان

نویسندگان: عطار لیلا, راهنما کامران*, عراقی میرمعصوم, صدروی مهدی, صلاتی منصور

آدرس: * گروه گیاه پزشکی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:
پژمردگی ورتیسیلیومی زیتون که توسط قارچ Verticillium dahliae Kleb. ایجاد می شود، یکی از بیماری های خطرناک زیتون در استان گلستان است. در این تحقیق دو جدایه برگریز و دو جدایه غیر برگریز قارچ Verticillium dahliae از زیتون به نهال های ۱۸-۱۶ ماهه ۸ رقم زیتون شامل ارقام کنسروالیا، کروناکی، کالامون، زرد، بلیدی، میشن، مانزانیلا و سویلانا به روش فرو بردن ریشه در سوسپانسیون اسپور با غلظت حدود ۴×۱۰۶ اسپور در میلی لیتر تلقیح گردید. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار انجام شد. نهال ها به مدت ۱۱ هفته در شرایط گلخانه با دمای ۳۵- ۲۵ درجه سانتی گراد نگهداری شدند. شدت بیماری به روش شماره دهی از ۵-۰ ارزیابی شد. میانگین شدت بیماری ایجاد شده در ارقام بر اساس آزمون LSD در سطح ۱ درصد دارای اختلاف معنی دار بود. ارقام کالامون و کروناکی با میانگین شدت بیماری ۱.۷۱ و ۱.۸۵ کمترین حساسیت و ارقام میشن، کنسروالیا، زرد و بلیدی با میانگین شدت بیماری ۳.۸۵، ۳.۸، ۳.۷۵ و ۳.۳۳ بیشترین حساسیت را داشته و ارقام مانزانیلا و سویلانا با ۳ و ۲.۶۱ تا حد متوسطی به بیماری حساس بودند.

 

مقاله زیتون

دسته بندی آموزش مبارزه با آفات مقالات علمی
اشتراک گذاری
نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت