مقاله بهبود ریشه زایی و سازگاری گیاهچه های کشت بافتی زیتون زرد با استفاده از باکتری و قارچ

بازدید: 740 بازدید
زیتون

عنوان مقاله: بهبود ریشه زایی و سازگاری گیاهچه های کشت بافتی زیتون زرد با استفاده از باکتری Agrobacterium rhizogenes و قارچ Trichoderma harzianum

نویسندگان: ایران نژاد آزاده*, وطن پورازغندی علی, رهنما حسن, جلیانی نرجس, بزرگی پور رضا

آدرس: * واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی تهران، تهران

 


 

ما را در اینستاگرام دنبال کنید:    

zeytoonchi


 

چکیده:
این پژوهش به منظور دستیابی به حداکثر ریشه زایی در ریزقلمه های تولید شده از مرحله شاخه افزایی توسط باکتری اگروباکتریوم رایزوژنز Agrobacterium rhizogenes، در رقم زیتون زرد با هدف ریزازدیادی تجاری آن انجام شد. تاثیر باکتری بر درصد ریشه زایی، میزان کالوس دهی در قاعده ریز قلمه و شاخص کیفی رشد گیاهچه های تولیدی در زمان های ۲ و ۴ هفته پس از کشت ارزیابی شد. نتایج نشان داد که تلقیح ریزقلمه ها با باکتری همراه با کاربرد یک میلی گرم در لیتر هورمون IBA در محیط کشت اثر بسیار معنی داری بر درصد ریشه زایی و کاهش میزان کالوس دهی داشت. بالاترین درصد ریشه زایی (۷۰%) مربوط به تیمار تلقیح شده با باکتری یک ماه پس از کشت بدست آمد در حالی که در تیمار شاهد درصد ریشه زایی ۳۰% بود. کمترین میزان کالوس دهی (۴۶.۷%) در تیمار تلقیح شده با باکتری حاصل شد در حالی که در تیمار شاهد ۱۰۰% نمونه ها دارای کالوس بودند. القای ریشه ها در قاعده ریز قلمه ها بدون تولید کالوس یا با کالوس کمتر در مراحل انتقال به خاک و سازگاری به شرایط برون شیشه یک مزیت محسوب می شود. در این تحقیق تیمار تلقیح شده با باکتری ضمن القای درصد ریشه زایی بالاتر به میزان قابل توجهی کالوس کمتری در مقایسه با نمونه های شاهد تولید کردند. در مرحله سازگاری آلوده کردن ریشه های گیاهچه ها با قارچ Trichoderma harzianum موجب افزایش چشمگیری در تعداد ریشه در هر گیاهچه (۱۱.۸) و طول ریشه ها (۲۱۵.۳ میلیمتر) نسبت به تیمار شاهد با میانگین ۲.۷ ریشه و ۶۰ میلیمتر طول در چهار هفته پس از کاشت شد. بنابراین به دلیل اثر تحریک کنندگی این قارچ می تواند به عنوان میکروارگانیسم توسعه دهنده نظام ریشه ای گیاه در مراحل اولیه رشد و سازگاری گیاهچه های کشت بافتی زیتون در شرایط برون شیشه ای مورد استفاده قرار گیرد.

 

مقاله زیتون

دسته بندی آموزش آموزش باغداران مقالات علمی
اشتراک گذاری
نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت