مقاله تأثیر افزودن پودر برگ زیتون به جیره غذایی بر عملکرد، ریخت شناسی روده کوچک و قابلیت هضم مواد مغذی در جوجه های گوشتی

بازدید: 846 بازدید
زیتون

عنوان مقاله: تأثیر افزودن پودر برگ زیتون به جیره غذایی بر عملکرد، ریخت شناسی روده کوچک و قابلیت هضم مواد مغذی در جوجه های گوشتی

نویسندگان: ثابتان شیرازی احمدعلی, حسن آبادی احمد*, آگاه محمدجواد, نصیری مقدم حسن

آدرس: * گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

 


 

ما را در اینستاگرام دنبال کنید:   

zeytoonchi


 

چکیده: تأثیر افزودن سطوح مختلف پودر برگ زیتون به جیره به عنوان آنتی اکسیدان طبیعی بر عملکرد تولیدی، خصوصیات لاشه، برخی فراسنجه های خونی، ریخت شناسی روده کوچک و قابلیت هضم مواد مغذی در جوجه های گوشتی با استفاده از تعداد ۳۰۰ قطعه جوجه گوشتی یکروزه سویه کاب۵۰۰ در قالب طرح کاملاً تصادفی با پنج تیمار، سه تکرار و ۲۰ قطعه جوجه در هر تکرار به مدت ۴۲ روز مطالعه شد. جیره های آزمایشی شامل: جیره ذرت-سویا (شاهد منفی)، جیره پایه به همراه ۲۵۰ میلی گرم درکیلوگرم آلفا توکوفریل استات (شاهد مثبت) و سه جیره به صورت جیره پایه با دو، ۵/۲ و سه درصد پودر برگ زیتون بودند. نتایج نشان داد افزایش وزن در گروه های دریافت کننده پودر برگ زیتون در کل دوره آزمایش کاهش معنی داری نسبت به گروه شاهد مثبت داشت (۰۵/۰>P). خوراک مصرفی در کل دوره کاهش معنی داری در گروه سه درصد پودر برگ زیتون در مقایسه با شاهد مثبت داشت (۰۵/۰>P). ضریب تبدیل غذایی در گروه های دریافت کننده پودر برگ زیتون در دوره آغازین، افزایش معنی داری نسبت به تیمارشاهد منفی و مثبت داشت (۰۵/۰>P). افزودن سطوح مختلف پودر برگ زیتون به جیره، طول پرز، عمق کریپت و سطح پرز را در مقایسه با گروه شاهد منفی یا مثبت بطور معنی داری افزایش داد (۰۵/۰>P). کاهش معنی داری در غلظت سرمی تری گلیسریدها، کلسترول و لیپوپروتئین با دانسیته پایین در تیمارهای پودر برگ زیتون در مقایسه با گروه شاهد منفی یا مثبت مشاهده شد (۰۵/۰>P). براساس نتایج حاصل افزودن پودر برگ زیتون تا سطح دو درصد جیره جوجه های گوشتی به دلیل کاهش چربی خون و بهبود ریخت شناسی روده قابل توصیه می باشد.

 

مقاله زیتون

دسته بندی آموزش خواص زیتون مقالات علمی
اشتراک گذاری
نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت