مقاله تاثیر آهن و نانو آهن بر رشد ریز قلمه های زیتون رقم دزفول در شیشه

بازدید: 702 بازدید
زیتون

عنوان مقاله: تاثیر آهن و نانو آهن بر رشد ریز قلمه های زیتون رقم دزفول در شیشه

نویسندگان: پیوندی مریم*, حمزه زاده هانیه, حسینی مزینانی سیدمهدی

آدرس: * گروه زیست شناسی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران- شمال، تهران، ایران

چکیده:
سابقه و هدف: زیتون گیاهی با ارزش اقتصادی بالائی است که از روغن و کنسرو میوه آن استفاده می شود. روش های سنتی ازدیاد زمان بر می باشد. با استفاده از تکنیک کشت بافت میتوان گیاهانی با کیفیت بالا وسرعت رشد بیشتر به دست آورد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی و مقایسه تاثیر نانو کلات آهن و کلات آهن بر سرعت رشد ریز قلمه های زیتون رقم دزفول بود.
مواد و روش ها: جداکشت های تک گره های از سرشاخه های جوان گیاه ۵ ساله زیتون رقم دزفول سترون در محیط کشت Dkwدارای هورمون ip(4mgl-1) 2 کشت شد.ریز قلمه های سترون حاصل برای واکشت در محیط های کشت دارای غلظت های مختلف نانو آهن و آهن (mM 180، ۶۰، ۱۲۰) استفاده شد. ۴۵ روز پس از واکشت شاخص های رشد بررسی شد.
یافته ها: بررسی ها نشان داد که شاخص های رشد نانو آهن باعث کاهش تعداد گره ها، شاخساره ها، تعداد برگ ها و طول ساقه شد. در غلظت بالای سولفات آهن رشد ساقه و تعداد برگ ها افزایش معنی داری را نشان داد. شاخه زائی در غلظت متوسط به اکثر خود رسید. میزان کلروفیل b و کاروتنوئیدها نیز با افزایش غلظت آهن و نانو آهن در محیط کشت افزایش یافت. سولفات آهن بیش از نانو آهن موجب افزایش این رنگیزه ها شد.
نتیجه گیری: در بین ۸ تیمار بکار برده شده بالاترین غلظت آهن و نانو آهن در هفته اول باعث از بین رفتن نمونه ها شد. برای ریز ازدیادی زیتون رقم دزفول، کلات آهن F1.5 (180 mM)، در محیط کشت DKW مناسب تر ازسایر غلظت ها می باشد.

 

مقاله زیتون

دسته بندی آموزش مقالات علمی
اشتراک گذاری
نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت