مقاله تاثیر تیمارهای مختلف هورمونی و مواد کمک ریشه زا بر ریشه زایی قلمه ارقام زیتون فیشومی و شیراز

بازدید: 731 بازدید
زیتون

عنوان مقاله: تاثیر تیمارهای مختلف هورمونی و مواد کمک ریشه زا بر ریشه زایی قلمه ارقام زیتون فیشومی و شیراز

نویسندگان: عطارزاده محمود*, ابوطالبی عبدالحسین, عطارزاده مصطفی

آدرس: * گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج

چکیده:
پژوهش حاضر به منظور یافتن روشی مناسب جهت افزایش ریشه زایی قلمه های سخت ریشه زای زیتون انجام شده است. این آزمایش با ۱۵ تیمار و ۲ رقم (فیشومی و شیراز) به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح کاملا تصادفی در ۴ تکرار مورد بررسی قرار گرفت. نوع رقم به عنوان فاکتور اصلی و تیمار های هورمونی به عنوان فاکتور فرعی در نظر گرفته شد. تیمارها شامل استفاده از هورمون اسید ایندول بوتیریک (IBA) با غلظت های ۲۰۰۰، ۴۰۰۰ و ۶۰۰۰ میلی گرم در لیتر و اسید نفتالین استیک (NAA) با غلظت ۲۰۰۰ میلی گرم در لیتر به تنهایی و یا همراه با آسکوربیک اسید با غلظت ۲% و پر اکسید هیدروژن (H2O2) با غلظت ۳.۵ درصد استفاده گردید. همچنین، از آب مقطر به عنوان تیمار شاهد استفاده شد. پس از گذشت ۱۱۰ روز، تعداد قلمه های ریشه دار شده، تعداد قلمه های جوانه زده، تعداد ریشه در هر قلمه و متوسط طول ریشه در هر قلمه ثبت گردید. نتایج نشان داد که میزان ریشه زایی در رقم شیراز بیشتر از رقم فیشومی بود. تیمار های هورمونی در تمام شاخص های مورد اندازه گیری در سطح ۱% آزمون دانکن اختلاف معنی دار داشتند. ترکیب هورمون IBA با غلظت ۴۰۰۰ میلی گرم در لیتر به مدت ۵ ثانیه به همراه پر اکسید هیدروژن با غلظت ۳.۵ درصد به مدت ۳۰ ثانیه بیشترین تاثیر در افزایش ریشه زایی قلمه های زیتون را داشت. همچنین، بعد از تیمار فوق، ترکیب هورمون IBA با غلظت ۴۰۰۰ میلی گرم در لیتر به مدت ۵ ثانیه به همراه آسکوربیک اسید با غلظت ۲% به مدت ۱۵ دقیقه تاثیر بیشتری بر افزایش ریشه زایی داشت. بنابراین، با توجه به نتایج این آزمایش می توان گفت که استفاده از مواد کمک ریشه زا به همراه هورمون های ریشه زایی، تاثیر مثبتی بر بهبود ریشه زایی قلمه های ارقام سخت ریشه زای زیتون داشته است.

 

مقاله زیتون

دسته بندی آموزش آموزش باغداران مقالات علمی
اشتراک گذاری
نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت