مقاله تاثیر روغن زیتون بر عملکرد لیپیدی، کلیوی و کبدی در موش صحرایی نر

بازدید: 899 بازدید
زیتون

عنوان مقاله: تاثیر روغن زیتون بر عملکرد لیپیدی، کلیوی و کبدی در موش صحرایی نر

نویسندگان: مقدم نیا داوود*, مختاری مختار, خاتم ساز سعید

آدرس: * فارس، واحد علوم و تحقیقات فارس، دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده:
سابقه و هدف: ترکیبات فعال دروغن زیتون شامل اولئیک اسیدوهیدروکربن ها (از جمله squalene)، استرول ها (ازجمله بتاسیتسترول)، پلی فنول ها (تایروزول و هیدروکسی تایروزول، oleuropein و ترکیبات دیگر)، توکوفرول ها، ترپینوئیدها و ترکیبات دیگر است. ترکیبات روغن زیتون دارای خواص آنتی اکسیدانتی، ضدآریتمی، ضدالتهابی و گشادکنندگی عروقی هستند. مطالعه موجود، اثر روغن زیتون بر عملکرد لیپیدی، کلیوی و کبدی را در موش صحرایی نر بررسی کرد.
روش بررسی: در این مطالعه تجربی، ۱۴سرموش صحرایی نر به ۲ گروه تقسیم شدند. در گروه شاهد، موش های صحرایی نر تحت تاثیر هیچگونه استرسی از جمله تزریق دهانی قرار نگرفتند. در گروه تجربی، موش های صحرایی ۰/۴ میلی لیتر روغن زیتون به صورت دهانی به مدت ۳ماه روزانه دریافت کردند. از همه حیوانات بعد از ۳ ماه، خون گیری به عمل آمد. نمونه های خونی فراهم شده برای اندازه گیری سطوح سرمی کراتینین، نیتروژن اوره خون (BUN)، کلسترول تام، کلسترول LDL، کلسترول HDL، تری گلیسرید، گلوکز، SGOT، SGPT، ALK، GGT، آلبومین و پروتئین تام آزمایش شدند.
یافته ها: سطوح سرمی کلسترول تام، کلسترول HDL، کلسترول LDL، تری گلیسرید، BUN، کراتینین و سدیم در موش های تیمار شده با روغن زیتون در مقایسه با گروه شاهد تغییر معنی داری را نشان نداد. سطوح سرمی SGOT، SGPT، ALK، GGT، آلبومین و پروتئین تام بعد از تیمار با روغن زیتون نیز در مقایسه با گروه شاهد تغییر معنی داری را نشان نداد.
نتیجه گیری: نتایج نشان دادند که روغن زیتون برعملکرد کلیوی، لیپیدی و کبدی موش صحرایی نر اثری ندارد.

کلید واژه: روغن زیتون عملکرد کلیوی عملکرد کبد یگلوکزلیپید موش صحرایی نر

 

مقاله زیتون

دسته بندی آموزش مقالات علمی
اشتراک گذاری
نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت