مقاله تاثیر روغن زیتون و کرم ساج بر استریای حاملگی در سه ماهه دوم بارداری

بازدید: 706 بازدید
زیتون

عنوان مقاله: تاثیر روغن زیتون و کرم ساج بر استریای حاملگی در سه ماهه دوم بارداری

نویسندگان: تعاونی سیمین, سلطانی پور فرزانه*, حقانی حمید, خیرخواه معصومه

آدرس: * دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

چکیده:
زمینه و هدف: استریای بارداری در بسیاری از بارداریها مشاهده می شود و نگرانی هایی را از جنبه های زیبایی در مادران ایجاد می کند. این مطالعه با هدف تعیین تاثیر روغن زیتون و کرم ساج در پیشگیری از بروز استریای بارداری در سه ماهه دوم بارداری انجام شد.
روش بررسی: این مطالعه به روش کارآزمایی بالینی تصادفی با گروه کنترل در سه ماهه دوم بارداری بر روی ۱۰۵ نفر از زنان نولی پار در هفته ۲۰- ۱۸ بارداری مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی شهر تهران انجام گرفت. با توجه به معیارهای خروج در هر گروه ۳۰ نمونه مورد بررسی قرار گرفتند. گروه های مداخله شامل مصرف کنندگان روغن زیتون و کرم ساج بود و در گروه کنترل از هیچ دارویی استفاده نشد. داده ها قبل و ۸ هفته پس از کاربرد داروها از طریق مصاحبه و مشاهده توسط پژوهشگر برای هر کدام از واحدهای پژوهش جمع آوری شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه ۱۳ و آمار توصیفی و آزمون کای دو انجام پذیرفت.
یافته ها: نتایج نشان داد در %۴۰ از مصرف کنندگان روغن زیتون و %۱۶.۷ مصرف کنندگان کرم ساج و %۵۶ از گروه کنترل استریا بروز کرده بود. اختلاف معنی داری در بروز استریای بارداری بین دو گروه مداخله و گروه کنترل وجود داشت (P<0.006).
نتیجه گیری کلی: با توجه به تاثیر استفاده از کرم ساج تا پایان سه ماهه دوم بارداری بر کاهش بروز استریای بارداری پیشنهاد می شود مطالعاتی با استفاده از سایر روغن های گیاهی به منظور پیشگیری از استریا انجام گیرد.

 

مقاله زیتون

دسته بندی آموزش خواص زیتون مقالات علمی
اشتراک گذاری
نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت