مقاله تاثیر سایکوسل بر فعالیت آنتی اکسیدانی و میزان مالون دی آلدئید در ارقام ماری و میشن زیتون تحت تنش خشکی

بازدید: 737 بازدید
زیتون

عنوان مقاله: تاثیر سایکوسل بر فعالیت آنتی اکسیدانی و میزان مالون دی آلدئید در ارقام ماری و میشن زیتون (.Olea europaea L) تحت تنش خشکی

نویسندگان: اکبری وحید*, جلیلی مرندی رسول, فرخزاد علیرضا

آدرس: * گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

 


 

ما را در اینستاگرام دنبال کنید:   

zeytoonchi


 

چکیده:
به منظور بررسی تاثیر سایکوسل بر برخی شاخص های بیوشیمیایی دو رقم زیتون (ماری و میشن) در شرایط تنش خشکی، آزمایش گلخانه ای با سه فاکتور شامل سه سطح سایکوسل (صفر، ۵۰۰ و ۱۰۰۰ میلی گرم در لیتر)، سه سطح تنش خشکی (دور آبیاری فواصل ۵، ۱۰ و ۱۵ روز یک بار) و دو رقم زیتون (ماری و میشن) به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار و در مدت چهار ماه انجام شد. در پایان آزمایش نتایج نشان داد که افزایش فواصل دور آبیاری، موجب افزایش فعالیت آنزیم های کاتالاز، آسکوربات پراکسیداز و گوایاکول پراکسیداز به ترتیب ۱۰.۴۸۶، ۱۰.۱۲۹ و ۱۷.۸۷۹ میکرومول در دقیقه بر گرم وزن تر برگ در دور آبیاری ۱۵ روز یک بار شد، همچنین میزان آنتوسیانین، فنل کل و میزان مالون دی آلدئید در هر دو رقم افزایش یافت. تیمارهای مختلف سایکوسل نیز موجب افزایش فعالیت آنزیم کاتالاز و گوایاکول پراکسیداز و کاهش میزان مالون دی آلدئید در مقایسه با شاهد شدند. تیمار ۵۰۰ میلی گرم در لیتر سایکوسل موجب کاهش معنی دار میزان آنتوسیانین برگ نسبت به شاهد شد (به ترتیب ۱۲.۱۳۷ و ۱۳.۶۲۹ میکرومول بر گرم وزن تر برگ). رقم میشن نسبت به رقم ماری مقاومت بیشتری به خشکی نشان داد. به طور کلی نتایج نشان داد که استفاده از سایکوسل می تواند برخی از اثرات منفی ناشی از تنش خشکی در ارقام ماری و میشن زیتون را بهبود دهد.

 

مقاله زیتون

دسته بندی آموزش مقالات علمی
اشتراک گذاری
نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت