مقاله تاثیر شوری و تنظیم کننده های رشد گیاهی (کینتین و سایکوسل) بر رشد رویشی زیتون رقم دزفول

بازدید: 815 بازدید
زیتون

عنوان مقاله: تاثیر شوری و تنظیم کننده های رشد گیاهی (کینتین و سایکوسل) بر رشد رویشی زیتون رقم دزفول

نویسندگان: علایی شیما, تفضلی بندری عنایت اله

آدرس:

چکیده:
در این پژوهش وضعیت تحمل زیتون رقم دزفول به مقادیر بارزی سدیم کلرید در آب آبیاری با استفاده از کاربرد تنظیم کننده های رشد گیاهی سیتوکینین (کینتین) و سایکوسل مورد بررسی قرار گرفت. طرح آزمایشی به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با ۴ تکرار بررسی شد. در این آزمایش صفات تعداد برگ، سطح برگ، میزان کلروفیل، طول ساقه و وزن خشک اندام های هوایی و ریشه اندازه گیری شد. نتایج به دست آمده نشان داد که با افزایش سطح شوری طول شاخساره، نسبت قطر بالا به پایین ساقه، سطح برگ و وزن خشک هوایی کاهش یافت هر چند که در سطح %۵ اختلاف معنی داری مشاهده نشد، اما با افزایش سطح شوری کاهش اختلاف تعداد برگ در سطح ۲۰۰ میلی مول شوری و کاهش میزان کلروفیل در سطح ۱۰۰ و ۲۰۰ میلی مول شوری معنی دار بود. با کاربرد ۱۰۰۰ میلی گرم در لیتر سایکوسل در سطح شوری ۵۰ میلی مول، میزان کلروفیل برگ به میزان ۰.۶۲ میلی گرم در گرم وزن تر برگ و در سطح ۲۰۰ میلی مول شوری وزن خشک ریشه به شاخساره به میزان ۰.۵۳۲ گرم افزایش یافت که در سطح %۵ اختلاف معنی داری با شاهد مشاهده شد.

 

مقاله زیتون

دسته بندی آموزش مقالات علمی
اشتراک گذاری
نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت