مقاله تاثیر عصاره الکلی برگ زیتون بر سطح سرمی LH، FSH و تستوسترون به دنبال آسیب ایسکمی- خون رسانی مجدد کلیوی در موش صحرایی نر

بازدید: 762 بازدید
زیتون

عنوان مقاله: تاثیر عصاره الکلی برگ زیتون بر سطح سرمی LH، FSH و تستوسترون به دنبال آسیب ایسکمی- خون رسانی مجدد کلیوی در موش صحرایی نر

نویسندگان: نصیرزاده محمدرضا*

آدرس: * تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، دانشکده دامپزشکی، گروه فیزیولوژی

 


 

ما را در اینستاگرام دنبال کنید:   

zeytoonchi


 

چکیده:
مقدمه: کاهش تستوسترون در نرها یکی از عوارض ایسکمی کلیوی است. برگ زیتون یک منبع قابل ملاحظه ترکیبات فنلی است که به لحاظ بیولوژیکی فعال هستند و ظرفیت آنتی اکسیدانی، ضد التهابی و قدرت پاک کنندگی رادیکالی بهتری دارند. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر عصاره برگ زیتون (OLE) بر تغییرات سرمی گنادوتروپین ها و تستوسترون بود.
مواد و روش ها: در این مطالعه تعداد ۴۹ سر موش صحرایی نر نژاد ویستار به صورت تصادفی انتخاب و به ۷ گروه تقسیم شدند: ۱) کنترل: حیوانات سالم دست نخورده، ۲) ایسکمی- خون رسانی مجدد ۱ ساعت، ۳) ایسکمی- خون رسانی مجدد ۱ ساعت (۴ ،OLE + ایسکمی- خون رسانی مجدد ۲ ساعت، ۵) ایسکمی- خون رسانی مجدد ۲ ساعت (۶ ،OLE + ایسکمی- خون رسانی مجدد ۲۴ ساعت، ۷) ایسکمی- خون رسانی مجدد ۲۴ ساعتOLE + . حیوانات در گروه های ۵، ۳ و ۷ به مدت ۲۸ روز قبل از ایسکمی عصاره برگ زیتون را به میزان ۱۰۰ mg/kg از راه خوراکی و از طریق گاواژ دریافت کردند. در پایان دوره، نمونه خون اخذ و سطح سرمی اوره، کراتینین، گنادوتروپین ها و تستوسترون اندازه گیری شد.
یافته ها: نتایج نشان داد که غلظت سرمی اوره و کراتینین در گروه کنترل نسبت به سایر گروه ها به طور معنی داری پائین است. همچنین مشخص گردید که در گروه ۶ در مقایسه با گروه ۷ غلظت سرمی تستوسترون به طور معنی داری کاهش یافت (P<0.05).
بحث و نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که تجویز خوراکی عصاره برگ زیتون در گروه ایسکمی- خون رسانی مجدد ۲۴ ساعت توانست از کاهش سطح سرمی تستوسترون جلوگیری نماید.

 

مقاله زیتون

دسته بندی آموزش خواص زیتون مقالات علمی
اشتراک گذاری
نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت