مقاله تاثیر عصاره هیدرو الکلی برگ زیتون بر روی میزان گنادوتروپین ها، هورمون های جنسی و مراحل اسپرماتوژنز در موش صحرایی نر دیابتی

بازدید: 558 بازدید
زیتون

عنوان مقاله: تاثیر عصاره هیدرو الکلی برگ زیتون (Olea europaea) بر روی میزان گنادوتروپین ها، هورمون های جنسی و مراحل اسپرماتوژنز در موش صحرایی نر دیابتی

نویسندگان: معینی فاطمه, مختاری مختار*, شریفی اسفندیار

آدرس: * گروه زیست شناسی، واحد کازرون، دانشگاه آزاد اسلامی، کازرون، ایران

 


 

ما را در اینستاگرام دنبال کنید:   

zeytoonchi


 

چکیده:
مقدمه و هدف: افزایش قند خون منجر به بروز تغییرات ساختاری و عملکردی در فعالیت های تولید مثلی می گردد. در این تحقیق تاثیر عصاره هیدروالکلی برگ زیتون (Olea europaea) بر میزان گنادوتروپین ها، هورمون های جنسی و نیز تغییرات بافت شناسی بیضه در مراحل اسپرماتوژنز موش صحرایی نر دیابتی مورد بررسی قرار گرفت.
مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی ۴۸ سر موش صحرایی نر بالغ نژاد ویستار با وزن تقریبی ۲۵۰-۲۲۰ گرم به طور تصادفی به ۶ گروه ۸ تایی تقسیم و به مدت ۲۱ روز مورد تیمارهای مختلف قرار گرفت. پس از تهیه نمونه های خونی میزان هورمون های LH و FSH، تستوسترون و دی هیدروتستوسترون با استفاده از روش رادیو ایمونواسی (RIA) و تغییرات بافتی بیضه در مراحل اسپرماتوژنز بررسی گردید.
یافته ها: میزان هورمون های LH، FSH، تستوسترون و دی هیدروتستوسترون در گروه کنترل دیابتی کاهش معنی داری نسبت به گروه های کنترل و گروه شاهد داشت. هورمون های LH و تستوسترون در گروه تجربی ۳ و ۴ نسبت به گروه کنترل دیابتی افزایش معنی داری نشان داد. افزایش هورمون های FSHو دی هیدروتستوسترون تنها در گروه تجربی ۴ نسبت به گروه کنترل دیابتی معنی دار بود. بررسی بافت شناسی بیضه نشان دادکه تعداد سلول های اسپرماتوگونی، اسپرماتوسیت اولیه، اسپرماتید، سرتولی و لایدیگ در گروه کنترل دیابتی نسبت به گروه های کنترل و شاهد کاهش معنی داری دارد، در حالی که در گروه تجربی ۴ که علاوه بر دیابتی شدن، ۵۰۰ mg/kg عصاره دریافت کردند نسبت به گروه کنترل دیابتی افزایش معنی داری داشت.
نتیجه گیری: عصاره برگ زیتون اثرات جانبی دیابت را بر میزان گنادوتروپین ها، هورمون های جنسی و فرآیند اسپرماتوژنز کاهش می دهد و باعث بهبود عملکرد محور هورمونی هیپوفیز- بیضه به دنبال القای دیابت می شود.

 

مقاله زیتون

دسته بندی مقالات علمی آموزش خواص زیتون
اشتراک گذاری
نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت