مقاله تاثیر مقادیر مختلف آبیاری بر عکس‌‌العمل‌‌های فیزیولوژیکی و رشدی نهالهای جوان زیتون رقم زرد

بازدید: 720 بازدید
مقاله زیتون
عنوان مقاله:  تاثیر مقادیر مختلف آبیاری بر عکس‌‌العمل‌‌های فیزیولوژیکی و رشدی نهالهای جوان زیتون رقم زرد
نویسندگان:  ارجی عیسی, ارزانی کاظم, میرلطیفی سیدمجید
چکیده:

در مناطق خشک و نیمه خشک مانند ایران ، آب یکی از مهمترین منابع محدود کننده تولید می‌‌باشد. در این‌‌راستا مدیریت صحیح آب آبیاری در این مناطق برای افزایش کارائی و صرفه‌‌جوئی در مصرف آب از اهمیت ویژه‌‌ای بر خوردار است. زیتون یکی از گیاهان مقاوم به شرایط خشکی است که جایگاه و اهمیت خاصی را در صنعت میوه‌‌کاری ایران در آینده‌‌ای نزدیک به خود اختصاص می‌‌دهد. به منظوربهینه نمودن آب آبیاری در این پژوهش عکس‌‌العمل فیزیولوژیکی و رشدی نهالهای جوان زیتون رقم زرد ( یکی از ارقام مهم داخلی) به مقادیر مختلف آب آبیاری مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور نهالهای پنج ماهه ریشه دارشده زیتون رقم زرد به گلدانهای پلی‌‌اتیلنی ۴/۵ لیتری منتقل و در معرض پنج مقدار آب آبیاری قرار گرفتند. تیمارها شامل آبیاری به میزان ۲۰، ۴۰، ۶۰، ۸۰ و ۱۰۰% تبخیر و تعرق پتانسیل (ETp) نهال زیتون بودند که به ترتیب به صورت I5 , I4, I3, I2, I1. نامیده شدند. در این آزمایش از پنج گلدان که با دور سه روز همواره در حد مطلوب جهت تعیین تبخیرو تعرق پتانسیل نهال زیتون آبیاری شدند استفاده گردید. تنش آب در طی دوره رشد سبب کاهش رشد رویشی نهالها گردید. بطور کلی با افزایش تنش آب آبیاری وزن تر و خشک ریشه ، شاخه و برگ، تعداد برگ، سطح برگ، ارتفاع نهال، تعداد و طول شاخه‌‌ها کاهش نشان دادند. اختلاف بین تیمارها در صفات مختلف اندازه‌‌گیری شده به استثنای تعداد شاخه‌‌های با طول کمتر از ۱۰ سانتی‌‌متر معنی‌‌دار بود. نهالهای تحت تیمارهای I4و I5 در تعداد و سطح برگ، ارتفاع نهال، تعداد و طول شاخه‌‌ها هیچ اختلاف معنی‌‌داری نشان ندادند. نهالهای تحت تیمارهای I1 و I2 نیز هیچ رشد رویشی نشان ندادند و در نهالهای تحت تیمار I1و I2 ریزش برگ مشاهده شد. ریزش برگ در تیمار‌‌های بالاتر مانند I3 I4, و I5 مشاهده نشد. نتایج نشان داد که نهالهای تحت تیمار‌‌های I4, و I5 رشد خوب و ظاهر بهتری نسبت به تیمارهای دیگرنشان دادند.

کلید واژه: زیتون، رقم زرد، آبیاری، تبخیر و تعرق، رشد رویشی
  مقاله زیتون
دسته بندی آموزش مقالات علمی
اشتراک گذاری
نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت