مقاله تاثیر نوع محیط کشت بر رویان زایی بدنی زیتون رقم کرونایکی

بازدید: 786 بازدید
زیتون

عنوان مقاله: تاثیر نوع محیط کشت بر رویان زایی بدنی زیتون رقم کرونایکی

نویسندگان: پیوندی مریم*, فرحزادی هلال نعمت, اربابیان صدیقه, حسینی مزینانی مهدی

آدرس: * دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران – شمال، دانشکده علوم پایه، گروه زیست شناسی

چکیده:
در این آزمایش، تاثیر محیط زیرکشت بر رویان زایی رویشی و ریشه زایی از بخش های مختلف رویان های بالغ زیتون رقم کرونایکی بررسی شد. ریشه چه و بخش نزدیک لپه های رویان در محیط کشت OMc دارای هورمون های (۵ mg/l) IBA و (۰.۵ mg/l) 2-ip کشت شدند. کالوس های ۲۱ روزه در محیط های کشت OM یا OMc زیرکشت و به تاریکی منتقل شدند. تمایز در کالوس ها به نوع ریزنمونه و محیط زیرکشت بستگی داشت. پس از سومین زیرکشت، کالوس های حاصل از ریشه چه و بخش نزدیک لپه توانایی رویان زایی رویشی را داشتند. در هر دو محیط کشت، توانایی رویان زایی در کالوس های ریشه چه بیشتر از کالوس های بخش نزدیک لپه بود. همچنین رویان زایی در محیط کشتOM افزایش معنی داری را نشان داد. ریشه زایی در کالوس های هر دو ریزنمونه و در محیط های زیرکشت مختلف پس از زیرکشت دوم مشاهده شد. تفاوت در میانگین های ریشه زایی در تیمارهای مختلف معنی دار بود به طوری که در هر دو محیط کشت توانایی ریشه زایی در کالوس های حاصل از بخش نزدیک لپه بسیار بیشتر از ریشه چه بود و در هر دو نوع کالوس، ریشه زایی در محیط کشت OM بیشتر از محیط کشت OMc بود.

کلید واژه: زیتون رقم کرونایکی رویان زایی بدنی ریشه زایی محیط زیرکشت

دانلود مقاله زیتون

دسته بندی آموزش مقالات علمی
اشتراک گذاری
نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت