مقاله تاثیر پیش درمانی با عصاره برگ زیتون بر آسیب کبدی متعاقب ایسکمی- پرفوزیون مجدد کلیوی در موش صحرایی نر

بازدید: 670 بازدید
زیتون

عنوان مقاله: تاثیر پیش درمانی با عصاره برگ زیتون بر آسیب کبدی متعاقب ایسکمی- پرفوزیون مجدد کلیوی در موش صحرایی نر

نویسندگان: نصیرزاده محمدرضا*

آدرس: * گروه فیزیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز، تبریز

چکیده:
زمینه و هدف: آسیب ایسکمی، خون رسانی مجددکلیویIschaemia-Reperfusion) ) سطح فرآورده های پراکسیداسیون چربی در کبد را افزایش می دهد. درحالی که فعالیت آنتی اکسیدان ها و آنزیم های آنتی اکسیدانی کبد کاهش می یابد. برگ های زیتون یک منبع قابل ملاحظه ترکیبات فنلی است که به لحاظ بیولوژیکی فعال هستند و ظرفیت آنتی اکسیدانی، ضد التهابی و قدرت پاک کنندگی رادیکالی بهتری دارند.
روش بررسی: در این مطالعه تعداد ۵۰ سر موش صحرایی نر نژاد ویستار با وزن ۲۵۰±۲۰ گرم به صورت تصادفی انتخاب و در پنج گروه تقسیم شدند: ۱)کنترل: موش های سالم دست نخورده، ۲) ۱h I/R 3) 1h I/R-OLE 4) 24h I/R و ۵) ۲۴h I/R-OLE موش های گروه های سه و پنج عصاره برگ زیتون را در ۰.۵ میلی لیتر آب آشامیدنی از طریق گاواژمعدی به مدت ۲۸ روز و قبل از ایجاد ایسکمی (۱ ساعت) دریافت کردند. بقیه موش ها ۰.۵ میلی لیتر سرم نرمال سالین از طریق گاواژ دریافت نمودند. در پایان دوره خون رسانی مجدد (به ترتیب ۱ و ۲۴ ساعت) غلظت سرمی آنزیم های کبدی، اوره وکراتینین و میزان آنزیم های آنتی اکسیدانMDA ،SOD و GPX بافت کبد اندازه گیری گردید.
یافته ها: میانگین میزان MDA در گروه های تیمار شده با عصاره برگ زیتون نسبت به گروه های ایسکمی خون رسانی مجدد کاهش معنی داری داشت (P<0.05). همچنین مشخص گردید که میزان فعالیت آنزیم آنتی اکسیدان SODو GPX در بافت کبد حیوانات گروه ایسکمیک در مقایسه با گروه تیمار شده با عصاره برگ زیتون به طور معنی داری پایین تر است (P<0.05).
نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد عصاره برگ زیتون در بافت کبد در برابر آسیب ایسکمی خونرسانی مجدد کلیوی محافظت کننده است.

 

مقاله زیتون

دسته بندی آموزش خواص زیتون مقالات علمی
اشتراک گذاری
نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت