مقاله تعیین کیفیت و کمیت روغن دو رقم زیتون (زرد و دزفول) در دو منطقه آب و هوایی استان فارس

بازدید: 672 بازدید
زیتون

عنوان مقاله: تعیین کیفیت و کمیت روغن دو رقم زیتون (زرد و دزفول) در دو منطقه آب و هوایی استان فارس

نویسندگان: مهبودی سمیه*, صادقی فرشاد, تسلیم پور محمدرضا

آدرس: * دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیراز، شیراز، ایران

چکیده:
نوع و درصد ترکیبات اسیدهای چرب روغن زیتون از عوامل مهم تعیین کننده ارزش کیفی و اقتصادی این روغن محسوب می شود. ترکیب روغن زیتون در ارقام و شرایط مختلف کاشت متفاوت است. با توجه به اینکه استان فارس از مناطق مستعد کشت زیتون به شمار می آید؛ این پژوهش با هدف بررسی ویژگی های دو رقم امید بخش زیتون (زرد و دزفول) شهرهای شیراز و کازرون اجرا شد. نمونه های دو رقم زیتون زرد و دزفول از دو شهر شیراز و کازرون تهیه و صفات میوه شامل وزن، حجم، طول و قطر میوه و هسته و نسبت وزن گوشت به هسته و همچنین تعیین درصد روغن و ترکیب اسیدهای چرب توسط کروماتوگرافی گازی اندازه گیری شد. نتایج حاصل از این آزمایش نشان می دهد که، از نظر شاخص های فیزیکی تفاوت معنی داری بین دو رقم زرد و دزفول، جز در طول هسته که در رقم دزفول بیشتر است وجود ندارد. در بین دو منطقهء کاشت، طول میوه و نسبت وزنی گوشت به هسته در شیراز بالاتر از طول میوه و نسبت وزنی گوشت به هسته کازرون است. در بین دو رقم زیتون، میزان اسیدهای اولئیک، اسید استئاریک و اسید آراشیدیک در رقم زرد بالاتر است تا در رقم دزفول و میزان اسید پالمیتیک، اسید لینولئیک و اسید پالمیتولئیک در رقم دزفول بیشتر است تا در رقم زرد. در بین مناطق کاشت نیز درصد روغن و میزان اسید اولئیک در شیراز بالاتر از درصد روغن و میزان اسید اولئیک در زیتون منطقه کازرون است و میزان لینولئیک اسید، پالمیتیک، اسید پالمیتولئیک و اسید آراشیدیک در کازرون بیشتر است تا در شیراز. به طور کلی روغن زیتون رقم زرد شیراز دارای بالاترین سطح اسید اولئیک و پایین ترین میزان اسید لینولئیک است که از لحاظ کیفی ممتاز تلقی می شود.

 

مقاله زیتون

دسته بندی آموزش مقالات علمی
اشتراک گذاری
نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت