مقاله ریز ازدیادی زیتون رقم دزفول

بازدید: 809 بازدید
زیتون

عنوان مقاله:  ریز ازدیادی زیتون رقم دزفول

نویسندگان:  پیوندی مریم, منصف مهناز, حسینی مزینانی مهدی

* گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال

چکیده:
تاثیر نوع سیتوکینین و تعداد واکشتها بر سرعت ریزازدیادی زیتون رقم دزفول بررسی شد. جداکشتهای تک گره ای از یک گیاه گلخانه ای ۴ ساله در محیط کشت پایه DKW دارای کربوهیدرات مانیتول(gl-130) و هورمونهای ۲- ایزوپنتنیل آدنین (۲-ip) یا بنزیل آمینو پورین (۴mgl) (BAP) کشت شدند. سرعت رشد ریز قلمه ها، تعداد گره ها و نوساقه های حاصل از هر جداکشت در محیط کشت دارای هورمون BAP بیش از محیط دارای ۲ip بود.

به منظور بررسی تاثیر تعداد واکشتها، نوساقه های سترون حاصل (۵-۴ گره) برای ریز ازدیادی در مراحل بعد استفاده شدند. واکشتها با فواصل ۴۵ روز انجام شد. سرعت رشد در واکشت اول در نمونه هایی که از محیط کشت دارای هورمون ۲ip به محیط کشت دارای BAPواکشت شده بودند افزایش معنی داری را نشان داد. در واکشت دوم شاخصهای رشد درنمونه هایی که از ابتدا در محیط کشت دارای هورمون ۲ip کشت شده بودند بیش ازنمونه های حاصل از محیط دارای BAP بود. نتایج واکشتهای جوانه های جانبی ساقه ها در شیشه نشان داد که تکرار واکشتها منجر به کاهش سرعت ریز ازدیادی (کاهش تعداد گره ها) می گردد. به طوریکه افزایش تعداد واکشتها در همه تیمارها منجر به کاهش تعداد گره ها و نو ساقه ها در هر جداکشت شد.

کلید واژه: زیتون، ریز ازدیادی، ریزقلمه، سیتوکینین

مقاله زیتون

دسته بندی آموزش مقالات علمی
اشتراک گذاری
نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت