مقاله سازگاری ارقام و ژنوتیپ های زیتون در استان ایلام

بازدید: 805 بازدید
مقاله زیتون
عنوان مقاله:  سازگاری ارقام و ژنوتیپ های زیتون در استان ایلام
نویسندگان:  ارجی عیسی*, بهمنی پور فرحناز
 * مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه
چکیده:

به منظور بررسی سازگاری برخی از ارقام و ژنوتیپ های زیتون، آزمایشی با دوازده رقم و ژنوتیپ زیتون در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در باغی در منطقه شیره پناه ایوان در استان ایلام در سال های ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ به اجرا درآمد. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که درختان ارقام مختلف در دو سال تفاوت معنی داری از نظر خصوصیات میوه داشتند. صفات وزن میوه، گوشت و هسته تحت تاثیر رقم معنی دار بود. بیشترین وزن میوه مربوط به ارقام گلوله زیتون، شنگه و زرد و کمترین مربوط به ژنوتیپ ۱ (Genotype 1) بود. بیشترین وزن تر گوشت در ارقام زرد و شنگه وکمترین آن در ژنوتیپ ۱ اندازه گیری شد. نسبت گوشت به هسته برای کلیه ارقام کمتر از ۵ بود به طوری که بیشترین مربوط به رقم شنگه و کمترین مربوط به ژنوتیپ ۲ بود. عملکرد میوه در درخت و درصد روغن در ماده تر و خشک تحت تاثیر تیمارهای رقم، سال و اثر متقابل آن ها در سطح ۱% معنی دار شد. بیشترین عملکرد مربوط به ارقام زرد، مانزانیلا، شنگه و کولتیوار زرد (ZardCultivar) بود که با سایر ارقام تفاوت معنی دار داشتند. بیشترین درصد روغن در ماده تر و خشک در سال های ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ مربوط به ارقام روغنی و زرد وکمترین آن برای رقم شنگه ثبت شد. با توجه به مقدار عملکرد و درصد روغن، رقم زرد در مقایسه با سایر ارقام و ژنوتیپ ها به عنوان رقم نسبتا مناسب برای استان ایلام شناسائی شد.

کلید واژه: زیتون، سازگاری، درصد روغن، عملکرد، وزن تر گوشت
  
دسته بندی آموزش مقالات علمی
اشتراک گذاری
نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت